PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Góc xướng họa thơ bốn câu  1. QUY ĐỊNH HỌA THƠ BỐN CÂU
  2. Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm LỐI VÒNG của tác giả Nguyễn Thanh Toàn