PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Xướng-Họa tuyển chọn  1. Thơ Xướng hoạ tuyển chọn
  2. http://vnthihuu.net/forumdisplay.php?91-G%C3%B3c-X%C6%B0%E1%BB%9Bng-H%E1%BB%8Da-%C4%9