PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tục ngữ  1. Giáo dục - tục ngữ
  2. Những câu tục ngữ Việt Nam (tôi biết)- Mời các bạn bổ sung(hiệu chỉnh nếu sai)
  3. Trang ca dao, tục ngữ sưu tầm - hoàng nguyễn thái hà
  4. Tục ngữ - Nghĩa tình - DNT
  5. Thành ngữ thời hiện đại@
  6. Danh ngôn, tục ngữ - Mỹ Linh