PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Góp ý - Xây dựng  1. Nhờ bạn
  2. Góp ý - Trang Thơ Đường
  3. Lỗi KHẮC LỤC
  4. Về thơ Đường luật Ngũ độ thanh
  5. Thơ Đường luật Thủ vĩ ngâm
  6. Về việc chọn bài mời xướng
  7. Thảo luận về xướng - họa thơ đường luật
  8. Bắt giò chút chơi
  9. THÔNG BÁO