PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thùng rác 1. vancali xóa
 2. bị spam
 3. dọn
 4. post trùng
 5. dọn
 6. dọn
 7. MK xóa
 8. post trùng
 9. nx xóa
 10. dọn
 11. thất niêm
 12. post trùng
 13. dọn
 14. post trùng
 15. dọn
 16. dọn do GB xóa
 17. MK xóa
 18. anc
 19. hg
 20. .................................................. ..................................
 21. post trùng
 22. nhuquynh xóa
 23. ko cần nữa
 24. ko cần nữa
 25. ko cần nữa
 26. BVC
 27. ko đúng chỗ
 28. ko đúng chỗ
 29. dọn rác