PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trung văn 1. Thơ dịch hán việt
 2. Chuyện của người già
 3. Thủ Chu Đãi Thố
 4. 汉语 - 梁南昌
 5. TTT Chuyển từ Hán Việt sang Việt ngữ
 6. Đại Việt Cổ Thi
 7. Thơ dịch nga việt
 8. Nhờ dịch
 9. Một nàng dâu hiền
 10. Dịch thơ của Trương Kế Trung Quốc
 11. Dịch thơ Nguyễn Du - Phan Thị Thanh Minh
 12. Dịch thơ phan đình phùng
 13. CHINH PHỤ NGÂM - Thái Thuận
 14. Dịch thơ Nguyễn Trãi
 15. Trang thơ dịch Nguyễn Hữu Thăng
 16. Trái tim đa cảm
 17. Dịch thơ : Lương Châu từ - Vương Hàn
 18. Ngọc đài thể -quyền đức dư
 19. HỒI HƯƠNG NGẪU THI
 20. Thơ dịch - Đặng Ngọc Trản
 21. Văn dịch - Thúy Hà
 22. Thơ dịch - Võ Toán
 23. THU HỨNG - ĐỖ PHỦ
 24. Thơ dịch Phạm Minh Khôi
 25. Thơ dịch - Nguyễn Văn Đức
 26. Trang thơ dịch Thái Xuân Nguyên
 27. Nguyễn Hữu Thăng - Thơ dịch
 28. Thơ dịch- Phạm Thị Thảo