PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thiên nhiên hiếm thấy…thugiangvu
23-06-2014, 04:32 AM
Thiên nhiên hiếm thấy… Curiosités de la nature…

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/8yOSJtVGWIalJtP1OvQrkdv3lq-_ML5nSdHqO9ncB5Vrj6RHo2I1Cs3hbpH117GdL3oyzcd1NLGBR f0wDUiLmNMFq-iwXyUKsrr-bRBRgaeLWT_Z0ZZZvWkjYJ85VxMGh-9JujKOyoc7faIh-bf3dXEELqc=s0-d-e1-ft#https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/379660_527950983914411_1510587008_n.jpg
L’étoile de l'opéra


Damier enchanteur 1er danseur
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/vlI2w4xjck2NP-ndfFF6t80h0KH3CjiEYdeQhDa_vWIdgjLDuXOZvKqdPqO3mLeZ vJzk9Oi9aUsv9TXNk3YxsrofhCjV9PjIFxu00r7_ZjrJdGTTg1 BJyfqx0uCNKVBCgWwE2IoAlKKJkFdvqlamIHkUrQ=s0-d-e1-ft#https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/74321_576169809077706_1130383509_n.jpg

Bleu douceur d'une princesse
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/03sHT24s-_cIiRQmbkeNk9q0vWc1hKOvKgnismTY_nvJQGqutlbRJ9ktqfh 7AUC3c5DzTheSn8WfLT-uB_80KJ6iZj1SCwxi_iUypie63wH27dkW3qaDeClF3aBK8wRWd kqwoVMAtGsROGK3IURqO_6eYe_vLGDvB219ycA=s0-d-e1-ft#https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s480x480/484736_563945103635185_1492981704_n.jpg

Bleu gendarme , sa majesté

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/0m777I9cQyJ1VlGyBDGyuolhYltIqx-nS5KafNEvgjSDkNFkTHDl_khSqr6SeRFJLN-dOBGQ3Z2paeDMuoMD-FIVwcC4ro9wDcJiabZCbM9277FMx0vfOkkVAGFKUd8wdsEvT0c ZdhETBRnZqGmAuHfXPbk=s0-d-e1-ft#https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/486061_564546126908416_2095864255_n.jpg
La pureté

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/Yq56cXVRsjRoMrUBYg-w701aeTTHRyA8ZmjY-zlRXSHJuO_hr4_2uwnK5EFGXz4HNE93sD3CnAKB33yNHGs0Bbf roTtU6VeEQtGmGrnnkGnss_dsS-3t2jwN7dzHo6sBW5-TW_DvR3JCRL31NAnA1X21OHeunNKCT_BUv9zNq604wu3SCJJmL LE=s0-d-e1-ft#https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/c86.0.403.403/p403x403/554464_564562376906791_12664602_n.jpg

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/xoFjilB6G8aBllXnxJRO5-CYCgK5J_0l1-5Jf9aNzA-7ysG1wHQ8ZvVmhU2PTUBk-MzUuKnSUu0WRYabdvQWIJ2TZKh7xPQek9EiG02HBn-nF5hHRpaT49PsLHc08uVXUO606ozPSeOsZAehmhPugbqNTw=s0-d-e1-ft#https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/22189_387673284661760_1540113846_n.jpg
et rond et rond !!!!

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/DnBNZcUgDNBhToNk5azeQvHdxTohTeoc7KgkiYVFeQgGWcidHd EFJVZnZg3T7RecwWgnargAKgqHc7xUHpjfm65vOsdadBQkXkgu gbXrk5GHx5qOV4PYuuu-laRugK-7eDGBsiTNZrjilzclb0hVicc8rRc=s0-d-e1-ft#https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/536884_473354456062379_1999331298_n.jpg

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/X7-YpHl8OUAHcQStmi4yoBCGhm0I7F77Lj5G8t2p-mKpnqvG8u7mvYohhzeHIxG5EfzzLLPzRBkWwJKmRfWvVLp26IF AT8Nas36o6K0DSTRn6zw7VnXbbKm_cMBRXjOXW0jQjxwPqqSB-fga0LHL1jsf=s0-d-e1-ft#https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/22223_386996261396129_141535284_n.jpgTrop mignon et si fragile !!


https://ci4.googleusercontent.com/proxy/parZ47W1SiWxDjSK9kZrWKDEjXCbnn0vhxUoHYhDt2qMn2RDZa eIEYo0n72QXtLP3PJGsXrmFvToa2Wg6U0LNr2pYnEtTKaBkpR-H4lKR_ZJL-0st-ZnzN4kJe-tuCsHXKlWPUMqZMDa6SAxa-y4ow1F=s0-d-e1-ft#https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/165036_576169052411115_67685086_n.jpg
La crèche

Huy Thanh
23-06-2014, 06:07 AM
THIÊN NHIÊN KỲ DIỆU

Thiên nhiên kỳ thú lắm thay
Cao xanh sáng tạo an bày người xem
Diễn Đàn rất cám ơn em
Sưu tầm ảnh lạ,...anh thèm như Giang.

huythanh