PDA

Xem phiên bản đầy đủ : dậy cắt may........ 1 kiểu váy đầm với 3 kiểu mặc khác nhauthugiangvu
08-08-2014, 09:12 AM
https://www.youtube.com/watch?v=kXdN3gA8ZQM

kXdN3gA8ZQM
Xếp áo chemise trong hai giây


https://www.youtube.com/watch?v=X4p61Lja9tM

X4p61Lja9tM
1 kiểu váy với 3 kiểu mặc khách nhau

thugiangvu
17-08-2014, 09:00 PM
https://www.youtube.com/watch?v=xb7u94rfL9M

xb7u94rfL9M