PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nguyệt san VIỆT VĂN MỚI xuất bản -Viết về Giáng Sinhhoanggiao
21-12-2014, 10:17 AM
http://newvietart.com/images/BIASO18bisnam2014.jpg

Mời bạn đọc Truyện ngắn ÁNH SÁNG NIỀM TIN trang 85 của Hoàng Giao viết về Giáng Sinh ở link này:

http://newvietart.com/nguyetsanso18thang122014.html

PHƯƠNG CÁCH ĐỂ ĐỌC NGUYỆT SAN VIỆT VĂN MỚI EBOOK TRONG TRANG NÀY

1- Nhấn chuột vào hình bià màu vàng nguyệt san Việt Văn Mới sau khi mở đường linh
2- Ebook xuất hiện lớn với tấm hình bìa nguyệt san Việt Văn Mới .
3- Nhấn chụt vào mũi tên lớn mầu trắng ở mé phải để lần lượt mở đọc từng trang .
4- Muốn mở chữ lớn : đưa mủi tên chuột vào giữa trang muốn đọc , ở đầu mủi tên hiện ra khung tròn với dấu + ,
nhấn chuột chữ sẽ mở lớn ( nhấn chuột chữ thu nhỏ lại ).