PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bài thuốc dân gian từ Cải Cúc



Lệ Hà
26-12-2014, 09:12 AM
Bài thuốc dân gian từ Cải Cúc

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/WI__CIGVsK4CSsQehPJPqKTlv6HjhLb6fQE382Q0nWZB6pbOJ-tTQAwG9GWfCEG8ZMp4dAEHmhE9ctrxsJ7YrdZqpjmgTIZH_pg5 aED0FRbE2AcefLlwZbpwbqr1Y5T5bJZXv2E=s0-d-e1-ft#http://static.giaoducthoidai.vn/Uploaded/dienns/2014_12_25/6_WJEF.png?width=500

Cai Cuc là Mon Një - Vi thuốc Khong Thieu voi những người bi Mac bệnh đau đầu Kinh Nien. Cai Cuc là Mon Një - Vi thuốc Khong Thieu voi những người bi Mac bệnh đau đầu Kinh Nien.

Khong Chi là Loai rau quen thuộc, MA Cai Cuc Con cho Chung Ta nhiều Bai thuốc quy dje Ho tro, điều Tri bệnh vo cùng Hieu qua!

Rau Cai Cuc Con được goi là Cai tan ô, rau Cuc, rau tan ô ... LA Cay Thao Këngë Hang Nam, La OM vào se, xe gjatë Chim hai LAN. Sperma hoa ở nach LA, CAC hoa ở Deputeti Mau Vang Sam, Thom.

Mùa hoa vào Thang 1 - 3. Rau Cai Cuc giàu Dinh Duong Nhu Chua 1,85% 2,57% protid glucid, 0,43% lipidet và Con bashkë nhiều vitaminë A, B, C ...

Theo quan Niem đông y, Cai Cuc bashkë VI ngọt Nhat, Hoi đắng,, Thom mui, tính mat, được xem Nhu MOT Loai rau giúp Khai vi Lam Një Gjuha, giúp tiêu Hoa, Tru đờm, tan phong nhiệt. Dung LA Tuoi, hoặc DAGJ phơi Kho trong mat (PM mund) Khong phơi Manjola (LAM Mat tinh dau Thom).

Tri đau đầu Kinh Nien
Cai Cuc là Mon Një - Vi thuốc Khong Thieu voi những người bi Mac bệnh đau đầu Kinh Nien.
Vë MOT ajo Cai Cuc Djem NAU vë Vendi, MB ngày fëlliqësirat DJO 30g. Ben ngoài Thi Dung la Cai Cuc Ho Nong chườm đắp Len kushte Edhe đầu và hai Ben thái Dương vào buổi toi trước KHI đi Ngu (hoặc moi KHI thay nhức đầu).
Chon những Cay Cai Cuc Gia, phơi Kho ca ri dje Dung Dan trong những mùa Khong bashkë Cai Cuc.

Tri hoa mat, Chong Mat
Dung 200g Cai Cuc, batutat con Ca diếc DJO 1/2 kg, mot ajo rượu, Dau Një, VA Các gia vi vừa đủ.
LAM Sach Ca diếc, Bo vảy, Vang vraponte, Roi cho rượu vào Đào qua, cho gung, Vendi vào tiếp, NAU voi Lua nhỏ cho CA Chin thi cho Cai Cuc vào và NAU Đèn Soi lại, nem nem gia VI.
LAM trong vend Trinh 10 ngày, TAC fëlliqësirat Chua bệnh rat Hieu qua.

Tri đau Mat
Shtroj 1 nam rau Cai Cuc thái nhỏ NAU voi MOT con CA diếc të khoảng 3 Gjuha tay người lon dje një. Ngoài Dung LA rau Cai Cuc Rua Sach, Ho Nong chườm Len Mat (hoặc cho vào Vai Mong chườm).

Giải CAM
Rau Cai Cuc Tuoi 150g, Rua Sach cho Rao Vendi sau DJO cho vào bat për të, DJO Chao đang Soi Len Trenit dje 5-10 Puti cho DJO Nong thi Tron rau Len Një, ngày një 2-3 LAN. Bai thuốc Jo vừa đơn Gian lại bashkë TAC Dung giải CAM nhanh.
NguyenDacSongPhuong