PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nguyễn Bính - Đời thơ bạc mệnhthylan
15-03-2015, 06:14 PM
Nguyễn Bính - Đời thơ bạc mệnh


https://www.youtube.com/watch?v=1C_Jg1luUZo

thylan
15-03-2015, 06:17 PM
Phê bình văn học - Thơ Nguyễn Bính

Nhà phê bình văn học Thụy Khuê bình luận về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Nguyễn Bính!

https://www.youtube.com/watch?v=mSIXh6w62DQ

thylan
15-03-2015, 06:20 PM
Tương tư - Thơ Nguyễn Bính - Hồng Vân diễn ngâm.

https://www.youtube.com/watch?v=vbLCVeuJiYI

thylan
15-03-2015, 06:22 PM
Chân Quê -Thơ Nguyễn Bính -Hồng Vân diễn ngâm

https://www.youtube.com/watch?v=lTadYxATL04

thylan
15-03-2015, 06:25 PM
Bóng Người Trên Sân Ga -Thơ Nguyễn Bính -Ngâm thơ Hoàng Oanh

https://www.youtube.com/watch?v=6APxrXMBfhs

thylan
15-03-2015, 06:29 PM
Thôi Nàng Ở Lại - Thơ Nguyễn Bính - Hồng Vân ngâm

https://www.youtube.com/watch?v=QmMTZKojeI0

thylan
16-03-2015, 06:33 PM
Cô Hàng Xóm - thơ Nguyễn Bính - Hồng Vân diễn ngâm

https://www.youtube.com/watch?v=NSLrzjZE-18