PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Nguyễn Bính - CÔ HÁI MƠ - Diễn ngâm: Hồng Vânthylan
22-09-2011, 07:16 PM
Thy Lan mời Quý thi hữu thưởng thức một thi phẩm của nhà thơ Nguyễn Bính
CÔ HÁI MƠ - Qua phần diễn ngâm của Hồng Vân
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?OS9kNS85ZDVlMGY0OTJkNjZkNTVmNjY1ZDhhZWFjMTVjN zMzOC5cUIbaBmUsICDN8Q8O0IEhhaSBNxqF8SOG7k25nIFWeBD om58fDE
Thy Lan