PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Nguyễn Bính - VIẾNG HỒN TRINH NỮ - Diễn ngâm: Hồng Vânthylan
22-09-2011, 07:27 PM
Mời Quý thi hữu thưởng thức tiếp dòng thơ Nguyễn Bính - VIẾNG HỒN TRINH NỮ - Qua phần diễn ngâm của Hồng Vân
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MC84Yi8wOGI3NzhhYTEwZDkxNGU3YWRmZjY4N2NjYTU5Z TM3ZS5cUIbaBmUsICDN8VmnhdUngr9dUngZyBI4WeBdUngTWeB iBUmUsICmldUngaCBO4WeBdUngvInagaMEfEjhdUng5NdUngZy BWw6JdUngfHwx
Thy Lan