PDA

Xem phiên bản đầy đủ : XUÂN LẠI VỀ - Michael Ryanhuyba
05-07-2015, 08:03 PM
XUÂN LẠI VỀ - Michael Ryan


Spring (Again)
Michael Ryan

The birds were louder this morning,
raucous, oblivious, tweeting their teensy bird-brains out.
It scared me, until I remembered it’s Spring.
How do they know it? A stupid question.
Thank you, birdies. I had forgotten how promise feels.

Dịch thơ
XUÂN LẠI VỀ

Chim hót vang vang buổi sáng này
Tiếng hót ríu ran nhịp mỏng dày
Cái đầu chim nhỏ . làm tôi sợ
Sực nhớ xuân sang mà không hay
Lúc nào xuân đến sao chim biết
Câu hỏi của tôi thật dại ngây
Cám ơn chim nhé, tôi quên khuấy
Ước hẹn nào vương lại sáng nay

HB

huyba
19-09-2016, 07:23 AM
TÔI LÀ BIỂN VÌ TIẾC THƯƠNG QUÁ LỚN

Ý tôi muốn nói tôi không giống ai
Cứ xem điều này như là ấn tượng
Thuở ấy có người đến cướp đảo tôi
Cũng nhờ thế đấy tôi sinh ra đời
Thuở ấy bà tôi gặp được ông tôi
Bởi họ chạy trốn đến cùng một nơi
Thuở ấy còn nữa một vết thương sâu
Đưa tay xin ăn vết thương hát mời
Vết thương trào lệ con mắt đỏ màu
Tới khi lịch sử đủ làm nên tôi
Ý tôi muốn nói không có thương đau tôi không tồn tại
Không có xâm lăng chắc là tôi phải sống một mình thôi

Nguyên tác:

I am only an ocean because I resemble a vast regret

I mean to say i look like no one… and this
is considered my best feature
once a man took my abuelo’s island
and that is how my mother was born
once mygrandmother met grandfather
because they both fled to the same place
more than once a wound was inflicted
and the hand begged the wound to sing
and the wound wept out its one crimson eye
until there was enough history to make me
I mean to say without trauma i would not exist
if there is no invasion i might just be lonely

Julian Randall

[ Nepantla issue 3 ]