PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HAIKU CHỮ HÁN của Bùi Giánghuyba
27-07-2015, 03:21 AM
HAIKU CHỮ HÁN
Bùi Giáng

1
Thiên địa sơn hà ngã tại tâm
Thiện ác vô tư lượng
Hà chi hữu bỉ ngạn

tạm dịch:
Tâm ta trời đất núi sông
Khôn lường thiện ac
Có mong sang bờ

2
Nhất nhật giáng trần gian
Thân không sầu kết thiên sương tụ
Từ bi tuyệt ý thi

tạm dịch
Một ngày Giáng xuống trần chơi
Vứt thân sầu não tơi bời gió sương
Từ bi tuyệt ý vô thường

huyba
06-08-2015, 03:26 PM
Tuyển tập thơ do Ngô Văn Tao sưu tầm có tên “Hán tự hài cú" và phiên âm bằng Hán - Việt. Hai nhà thơ Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn đọc và đã đồng ý dịch thơ, chủ yếu bằng hai câu lục bát, phỏng dịch hay phỏng tác tùy theo hòa điệu trầm cảm (nhờ quyển sách này ta lại biết thêm Trịnh Công Sơn còn là một nhà thơ).
Xin trích dẫn vài bài do thi sĩ Bùi Giáng dịch:

Tha đãi nhị vị lai
Nhân đãi tà huy vô kỳ ước
Trần hoàn không sở ngộ

Tạm dịch:
Đợi người ta mà không đến
Người đợi tới chiều tà nhiều lần ước hẹn
Bụi trần không được gặp

Dịch thơ:
Chờ nhau mà chẳng gặp nhau
Người chờ ánh nhạt phai màu tà huy
Bụi hồng phùng ngộ vô duyên


Sát na ư tích thủy
Đào hoa bất vị ngã
Vô thường vô điểm tiếu đông phong

Dịch thơ:
Sát na ở tại giọt sương
Hoa đào chẳng hé màu hương cho người
Nghiễm nhiên chợt gió đông cười
Bùi Giáng dịch