PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cuộc vận động sáng tác thơ đường luật và thơ lục bát với chủ đề "Thắp sáng niềm tin"nguyenxuan
13-09-2015, 11:07 PM
http://ubmt.quangbinh.gov.vn/3cms/the-le-cuoc-van-dong-sang-tac-tho-duong-luat-va-tho-luc-bat-voi-chu-de-thap-sang-niem-tin-.htm

Thể lệ Cuộc vận động sáng tác thơ đường luật và thơ lục bát với chủ đề "Thắp sáng niềm tin"

Ngày 09-6-2015, Hội Di sản VHNT Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc vận động sáng tác thơ đường luật và thơ lục bát với chủ đề "Thắp sáng niềm tin". Sau đây Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận tỉnh giới thiệu nội dung thể lệ Cuộc vận động đến bạn đọc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh yêu thích thơ Đường Luật và thơ lục bát:
THỂ LỆ
CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ THƠ LỤC BÁT
VỚI CHỦ ĐỂ: “THẮP SÁNG NIỀM TIN” 2015-2016

I- Mục đích, yêu cầu:
Nhằm thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); 70 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCH Việt Nam (2/9); 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 40 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XV. Đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc khóa XII (năm 2016).

II- Nội dung chủ yếu:
- Ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của Đảng; Công ơn to lớn của Bác Hồ.
- Ca ngợi truyền thống lịch sử Cách mạng, truyền thống của Văn hóa Dân tộc và quê hương.
- Giới thiệu vẻ đẹp và giá trị các Di tích, Danh thắng, Danh nhân Quảng Bình.
- Nêu gương người tốt việc tốt, gương điển hình trên mọi hoạt động của đời sống xã hội.
- Phê phán thói hư, tật xấu, các hiện tượng tiêu cực trong đời sống và trong các lĩnh vực hoạt động.
III- Quy định chung:
1- Quyền lợi người tham gia:
Các tác giả trong và ngoài tỉnh đều có quyền tham gia cuộc vận động sáng tác. Không giới hạn số lượng bài tham gia. Tác phẩm tham gia phải là bài chưa sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ trước năm 2014 (Bài không hợp lệ nếu vi phạm điều này). Tác phẩm được chọn sẽ sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng của Tỉnh và được chọn lọc in vào tuyển tập cuối Cuộc vận động.
Bài tham gia Cuộc vận động phải đánh bằng máy vi tính trên một mặt giấy A4. Ghi rõ Họ tên, địa chỉ (bút danh nếu có) số điện thoại để tiện liên hệ.
Bài gửi về địa chỉ:
Hội Di sản VHVN tỉnh Quảng Bình
Đường Đoàn Thị Điểm – TP Đồng Hới – Quảng Bình
Ngoài bì ghi rõ: Tham gia cuộc vận động sáng tác “Thắp sáng niềm tin”
Emai: Hoidsvhvnqb@gmail.com
2- Thể loại thơ Đường luật và thơ Lục bát (bao gồm cả diễn ca ngắn không dài quá 100 câu.).
3- Thời gian: Bắt đầu nhận bài từ ngày 16/6/2015 đến 30/10/2016. + Sơ kết đợt I vào cuối tháng 12/2015.
+ Sơ kết đợt II và tổng kết cuộc vận động 30/12/2016.
4- Tặng thưởng: Cuộc vận động sáng tác kết cấu tặng thưởng 2 đợt (2015 và 2016) trao tặng chung cuộc, cụ thể:
- Tặng thưởng cho 10 tác phẩm xuất sắc nhất của đợt I: trị giá mỗi giải 1.000.000 đồng.
- Tặng thưởng cho 10 tác phẩm xuất sắc nhất của đợt II: trị giá mỗi giải 1.000.000 đồng.
- Tặng thưởng chung cuộc:
+ 2 Giải A mỗi giải 3.000.000 đồng
+ 3 Giải B mỗi giải 2.000.000 đồng
+ 5 Giải C mỗi giải 1.500.000 đồng
5- Thành lập 2 Ban sơ khảo cho 2 thể loại và Ban chung khảo cho 2 thể loại bao gồm các Nhà thơ có tên tuổi trong và ngoài tỉnh.
Trân trọng kính mời các tác giả và bạn viết xa gần hưởng ứng.
BTC CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC
“THẮP SÁNG NIỀM TIN” 2015-2016
HỘI DI SẢN VHVN TỈNH QUẢNG BÌNH