PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Vi rút hại computer - nên cẩn thận lúc nàythugiangvu
26-01-2016, 05:55 AM
NEW VIRUS

Thời gian gần đây, nhiều ngưới nhận được e-mail, trong đó viết :

Unable to show full message.
You can view it by clicking HERE.

Nhưng nếu click vào HERE là gài Virus vào PC, nó sẽ làm keyboard và mouse không hoạt động nữa, và màn hình có số phone mời bọn nó giải cứu cho, với giá US$100! Nếu nhiễm, chỉ còn cách là xóa hard drive rồi re-install Windows, nghĩa là mất hết các softwares đã gài thêm (như MS Office,vv…) và mọi tài liệu!
Nếu nhận được thư loại này phải XÓA ngay, và báo cho bạn bè, vì chúng nó làm “dây chuyền”: Vào được PC của một người rồi từ đó người nó gửi cho ngưới kia thế là chúng phát tán làm hại nhiều người một lúc.
Xin các bạn cẩn thận, không bao giờ click vào chữ HERE khi nhận được loại mails này.

Gió Bụi
04-02-2016, 06:06 AM
NEW VIRUS

Thời gian gần đây, nhiều ngưới nhận được e-mail, trong đó viết :

Unable to show full message.
You can view it by clicking HERE.

Nhưng nếu click vào HERE là gài Virus vào PC, nó sẽ làm keyboard và mouse không hoạt động nữa, và màn hình có số phone mời bọn nó giải cứu cho, với giá US$100! Nếu nhiễm, chỉ còn cách là xóa hard drive rồi re-install Windows, nghĩa là mất hết các softwares đã gài thêm (như MS Office,vv…) và mọi tài liệu!
Nếu nhận được thư loại này phải XÓA ngay, và báo cho bạn bè, vì chúng nó làm “dây chuyền”: Vào được PC của một người rồi từ đó người nó gửi cho ngưới kia thế là chúng phát tán làm hại nhiều người một lúc.
Xin các bạn cẩn thận, không bao giờ click vào chữ HERE khi nhận được loại mails này.

GB xin bổ sung thêm là nếu đã lỡ bấm nhầm và vi rút đã cài vào máy, thì vẫn còn cách lấy vi rút ra chứ không phải thấy vậy là phải xả bàn làm lại ( GB vừa bị chúng nó gạt nên lỡ bấm vào). Gỡ ra những gì chúng nó đã cài vào máy và xóa những files chúng bỏ vào máy (phải boot máy vi tính vào SAFE MODE mới xóa được files) rồi dùng MALWAREBYTES scan và xóa.