PDA

Xem phiên bản đầy đủ : to Komodo National Park, Indonesia-Nam Dươngthugiangvu
19-03-2016, 07:44 AM
http://l7.alamy.com/zooms/8fdcbd5bc2c94f93bd6325e949398931/komodo-dragon-varanus-komodoensis-single-lizard-on-floor-komodo-indonesia-c2tf6n.jpg

http://l7.alamy.com/zooms/482f080420e54d0eb5f87bfea71bf119/komodo-dragons-komodo-national-park-indonesia-bfy59y.jpg

http://gdb.voanews.com/CDA262BC-7E42-4572-8F79-109EDA2EEFE9_mw1024_s_n.jpg

http://l7.alamy.com/zooms/001e3a38e75348118afca56f286cb003/indian-ocean-indonesia-komodo-national-park-komodo-island-a-komodo-bb329e.jpg

http://l7.alamy.com/zooms/027cd90c896147ad94cc5c545bce7257/a-komodo-dragon-eating-the-head-of-a-dead-deer-in-komodo-national-an7gyw.jpg

http://l7.alamy.com/zooms/23729a35cf2e47c68182aea2ca77465a/foot-of-a-komodo-dragon-on-the-island-of-rinca-indonesia-ehffbe.jpg

http://i2.wp.com/visitkomodoadventure.com/wp-content/uploads/2016/02/KOMODO.jpg?resize=300%2C225

Người dân ở nơi này thường làm nhà sàn cao để tránh bị rồng Komo ăn thịt.

http://cdn1.arkive.org/media/5A/5A63D5EB-F4B4-4784-8B06-D58B75D1ED1C/Presentation.Large/Komodo-dragon-hatching-from-egg.jpg

http://rivista-cdn.reptilesmagazine.com/komodo12.jpg?ver=1427147891

Huy Thanh
19-03-2016, 11:41 AM
May là mày ở Nam Dương
Gặp phải dân Việt hết đường Komo
Miền Tây ai cũng trầm trồ
Nướng trui ngàn xị chục tô chưa dừng...
huythanh

thugiangvu
24-03-2016, 04:34 AM
May là mày ở Nam Dương
Gặp phải dân Việt hết đường Komo
Miền Tây ai cũng trầm trồ
Nướng trui ngàn xị chục tô chưa dừng...
huythanh

Giời ạ , không dám nhìn nó mà còn dám ăn thịt nó sao anh?
sợ quá post hình nó mà em phải ngồi co chân lên ghế vì nghĩ nó hình như dứoi chân mình .

Thương Chúc anh chị an vui.

Em thugiang vũ