PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ngâm thơ: Minh ThuậnTrương Minh Thuận
08-07-2016, 08:42 PM
Bài thơ: Bóng dừa quê mẹ
Tác giả: Minh Thuận
Diễn ngâm: Xuân Hồng
https://www.youtube.com/watch?v=y0xm09ieu0s

thylan
26-08-2016, 06:45 PM
Bài thơ: Bóng dừa quê mẹ
Tác giả: Minh Thuận
Diễn ngâm: Xuân Hồng
https://www.youtube.com/watch?v=y0xm09ieu0s


Hay lắm Minh Thuận ơi!

y0xm09ieu0s