PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tìm hiểu vuiTruongVu
27-12-2016, 09:46 AM
"Tiêu đâu rủ phượng véo von
Một xoang như gọi nước non mấy niềm "
(HT)
Từ "xoang"ở đây nghĩa là gì ?
Các tác giả viết từ điển ngày nay coi là từ văn chương cũ chỉ điệu hát, điệu đàn . Nhưng tôi nghĩ khác !
Các tác giả đó cũng cho nghĩa gốc của từ "xoang" là chỗ rỗng (trong xương người và vật thể ).
Vậy từ "xoang" trong câu thơ này cũng có thể hiểu là chỗ rỗng của chiếc Tiêu .
Chỉ với khoảng rỗng của chiếc Tiêu mà có thể gọi được cả nước non mấy niềm.
Nếu trước Hoa Tiên Truyện mà người ta gọi điệu hát, điệu đàn là xoang thì giả thiết của tôi là sai .

Trường Xuân Kiều