PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Xuân nhật ức Lý BạchHuyenLam
02-01-2017, 06:00 AM
春日憶李白

白也詩無敵,
飄然思不群。
清新庾開府,
俊異鮑參軍。
渭北春天樹,
江東日暮雲。
何時一樽酒,
重與細論文?
杜甫

Xuân nhật ức Lý Bạch

Bạch dã thi vô địch,
Phiêu nhiên tứ bất quần.
Thanh tân Dữu khai phủ,
Tuấn dật Bão tham quân.
Vị bắc xuân thiên thụ,
Giang Đông nhật mộ vân.
Hà thời nhất tôn tửu,
Trùng dừ tế luân văn.

Đỗ Phủ

Dịch Nghĩa .Thoáng .

Thơ Lý bạch không có ai là địch thủ,
Tứ thơ phơi phới, nhẹ nhàng không ai bằng được.
Trong sáng, mới mẻ, giống như thơ của Dữu khai phủ,
Hào hùng phiêu dật, giống như thơ của Bão tham quân.
Lúc này tôi đang ngắm hàng cây dưới trời xuân tại Vị Bắc,
Thì bạn đang ở trong bóng mây chiều ở Giang Ðông.
Biết bao giờ được cùng nhau uống một chén rượu,
Và bàn kỹ về thơ văn
.
Phỏng Dich. ....Huyền Lâm.

Ngày xuân nhớ Lý Bạch

Ai hơn thơ Lý Bạch
Ý lâng lâng xuất thần
Mát trong như Dữu phủ
Tài cao sánh Bảo công
Cây xuân vùng Vị Bắc
Mây chiều bến Giang Đông
Bao giờ bên chén rượu
Cùng bàn chuyện thơ văn .
_______
Thơ như Lý Bạch ai bằng
Ý thơ man mác xuất thần lâng lâng
Tựa như Dữu Phủ thanh tân
Bão quân tài nọ sánh cùng nào thua
Cây xuân Vị Bắc xanh mùa
Giang Đông chiều xuống mây lùa hoàng hôn
Bao giờ bên rượu một bồn
Tôi anh bàn luận chuyện hồn thơ văn

huyba
02-01-2017, 10:29 AM
Bài thơ này dịch nghĩa là đủ, dịch thành thơ khó hay. Có nhiều từ quá cô đọng, bản phỏng dịch nghĩa chưa cụ thể lắm. Tôi không nhiều vốn Hán văn nên đọc cũng ngờ ngợ, thấy thiếu thiếu gì đó. Mong tìm hiểu thêm.

huyba
05-10-2018, 12:57 AM
KHÔNG ĐỀ

Nhất áp sương giao vạn lý tình
Đoạn trường phương thảo,đoạn trường oanh
Nguyện tương song lệ đề vi vũ
Minh nhật lưu quân bất xuất thành

Trương Mỹ Dung --Đời Đường

Dịch nghĩa: Một chén rượu chia tay ngày xuân chan chứa tình vạn dặm.Cỏ hoa và cả chim oanh cùng đau lòng.Thiếp nguyện dùng nước mắt làm thành trận mưa để níu giữ chàng,Buổi sớm mai không thể đi được.

DỊCH THƠ:

Chén rượu chia phôi vạn dặm tình
Đau hồn hoa cỏ, nghẹn lời chim
Nguyện cho nước mắt thành mưa đổ
Níu giữ chân chàng với bước xuân.

3-10-2018
HUY BA