PDA

Xem phiên bản đầy đủ : CÓ CẦN GIỮ KHÔNG?buixuanphuong09
10-01-2017, 08:50 AM
Đề nghị Thường Trực d/đ liên hệ với nhóm KTV xem có cần thiết phải giữ mãi quy định “khoảng cách 120 giây giữa hai lần đăng”?
Theo ý hiểu của tôi, trước đây cần, nhưng nay không cần nữa, duy trì nó sẽ ảnh hưởng sinh hoạt diễn đàn. Riêng cá nhân tôi, nó ảnh hưởng rất lớn, tôi không thể thực hiện Sưu tập chim ở Thi Hữu vì đăng nhiều không dủ kiên nhẫn chờ đợi. Tôi rất áy náy khi phải gửi đam mê của mình vào trang Blog mà không có ở HVC, nơi mà Vi Thông đã ưu ái “tạo cho tôi có đất dụng võ”.
Mong được diễn đàn lưu tâm.


BXP 10.01.2017

HỒNG THOẠI
10-01-2017, 10:44 AM
Kính thưa quý thành viên,
Do trước đây, ở diễn đàn của chúng ta, có một TV đăng ảnh một cách vô tội vạ. Trong một buổi, TV này có thể đăng liền một lúc 30 - 50 ảnh. Đó là một trong những cách làm nặng tải cho diễn đàn, và có thể gây sập diễn đàn. Để ngăn chặn, BĐH đã đề ra biện pháp như bác Phượng đã nêu. Nay TV đó TẠM THỜI không còn sinh hoạt nữa, nên HT có thể báo với kĩ thuật viên để gỡ bỏ biện pháp ngăn chặn này. Nhưng HT cũng xin lưu ý trước, là nếu còn có TV nào lợi dụng điều này để làm những việc bất lợi cho diễn đàn, thì biện pháp này sẽ được áp dụng trở lại.
Trân trọng
HỒNG THOẠI