PDA

Xem phiên bản đầy đủ : CHINH PHỤ NGÂM KHÚC: phần 1&2 - Đào Thuý diễn ngâmthylan
15-01-2017, 04:45 PM
CHINH PHỤ NGÂM KHÚC:
Tác giả Đặng Trần Côn , Dịch giả Đoàn Thị Điểm .
Gs Nguyễn Huy chia làm 13 phân đoạn, đây là phân đoạn 1&2 …
Thạch Cầm : Đàn tranh
Thuý Hạnh : Đàn bầu
Thanh Bình :Sáo trúc
Đoàn yên Linh : Dẫn chương trình

l0-RVrAli6w

thylan
15-01-2017, 04:48 PM
CHINH PHỤ NGÂM KHÚC: phần 3,4 & 5 - Đào Thuý diễn ngâm

Hnc4o_CvVNw

thylan
15-01-2017, 04:53 PM
CHINH PHỤ NGÂM KHÚC: phần 6&7 Đào Thuý diễn ngâm

aRZpq7saM9o

thylan
15-01-2017, 05:09 PM
CHINH PHỤ NGÂM: phần 8&9 - Đào Thuý diễn ngâm

FOA_AKoGjLc

thylan
15-01-2017, 05:12 PM
CHINH PHỤ NGÂM: phần 10&11 Đào Thuý diễn ngâm

XZ_deI8Xai0

thylan
15-01-2017, 05:15 PM
CHINH PHỤ NGÂM - phần 12 & 13 - Đào Thúy diễn ngâm

zg0sD4E7AC4