PDA

Xem phiên bản đầy đủ : THU HỨNG - ĐỖ PHỦ



VỀ MIỀN TRUNG
20-06-2017, 07:56 AM
秋 興
其 三

千 家 山 郭 靜 朝 暉
日 日 江 樓 坐 翠 微
信 宿 漁 人 還 汎 汎
清 秋 燕 子 故 飛 飛
匡 衡 抗 疏 功 名 薄
劉 向 傅 經 心 事 違
同 學 少 年 多 不 賤
五 陵 裘 馬 自 輕 肥

杜 甫

Thu Hứng kỳ tam

Thiên gian sơn quách tĩnh triêu huy
Nhật nhật giang lâu tọa thúy vi
Tín túc ngư nhân hoàn phiếm phiến
Thanh thu yến tử cố phi phi
Khuông Hành kháng sớ công danh bạc
Lưu Hướng truyền kinh tâm sự vi
Đồng học thiếu niên đa bất tiện
Ngũ Lăng cừu mã tự khinh phì

Đỗ Phủ

Một vài vấn nghi qua bài thơ Thu Hứng của Đỗ Phủ.
I. Lâu nay các dịch giả đi trước đều dịch chữ “Tín túc” là về đêm, đêm khuya, ban tối… Tôi tìm hiểu qua từ điển thì thấy:
宿 túc, tú
sù, xiǔ, xiù
*(Danh) Chỗ nghỉ ngơi, nơi trú ngụ. ◎Như: túc xá 宿舍 nhà trọ. ◇Chu Lễ 周禮: Tam thập lí hữu túc, túc hữu lộ thất 三十里有宿, 宿有路室 (Địa quan 地官, Di nhân 遺人) Ba mươi dặm có chỗ trú ngụ, chỗ trú ngụ có nhà khách.
II. Chữ Ngũ Lăng trong nguyên tác thường được giữ nguyên và dịch là xứ Ngũ Lăng. Theo từ điển tiếng Việt thì:
Ngũ Lăng
Một vùng đất phía Tây kinh thành Tràng An, các đời Hán, Đường, ở đó có lăng mộ 5 vua Hán, về sau vùng này tập trung nhiều quan lại quý tộc cấp cao. "Ngũ lăng niên thiếu" chỉ bọn con nhà quyền quý, giàu sang
VMT mạn phép lược dịch như sau:

THU HỨNG (3)

Nhà giăng phố núi buổi mai hồng
Khói quyện qua lầu tự mé sông
Bến cũ chèo đưa thuyền lãng mạn
Trời thu yến lượn cánh phiêu bồng
Khuông Hành sớ gởi danh càng lụn
Lưu Hướng kinh bày đạo chửa thông
Gặp bạn năm nào sao khó nhỉ
Giàu sang áo gấm cỡi xe rồng

VMT phỏng dịch – 20/06/2017