PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Welcome - Lê Văn Chunghoanggiao
12-07-2017, 07:03 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20638323_10209079993627907_4705470535381047175_n.j pg?oh=e9d23b75a8054d00b39bd0cdee1b665d&oe=5A2B8C25

CHÚC THI HỮU LÊ VĂN CHUNG
LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
TRÊN DIỄN ĐÀN www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net) !


http://i966.photobucket.com/albums/ae150/mickeybaby7881/134-188-large-1.jpg

CHÀO BẠN

Mừng bạn đã đến nơi này
Vườn hoa thêm sắc tỏa đầy dáng xuân
Đường xa xin kết lại gần
Chung tay mình nối tình thân Diễn Đàn

Hoàng Giao

Lê Văn Chung
12-07-2017, 02:35 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

CHÚC THI HỮU Lê Văn Chung
LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
TRÊN DIỄN ĐÀN www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net) !


http://i966.photobucket.com/albums/ae150/mickeybaby7881/134-188-large-1.jpg

CHÀO BẠN

Mừng bạn đã đến nơi này
Vườn hoa thêm sắc tỏa đầy dáng xuân
Đường xa xin kết lại gần
Chung tay mình nối tình thân Diễn Đàn

Hoàng Giao


Cảm ơn Điều hành Diễn đàn
Có "Quan" lo liệu muôn phần đều hay!

hoanggiao
13-07-2017, 03:55 PM
Cảm ơn Điều hành Diễn đàn
Có "Quan" lo liệu muôn phần đều hay!

Có chiêu nào cứ ra tay...

Lê Văn Chung
14-07-2017, 12:05 AM
Có chiêu nào cứ ra tay...

Văn Chung xin hẹn mốt mai
Chị Giao cửa đóng then cài đợi không?

Gió Bụi
14-07-2017, 02:23 AM
Chị Giao ngũ đẳng võ công
Hỏi anh có dám đi vòng ngõ sau?

hoanggiao
14-07-2017, 06:26 AM
"Mốt mai" hoặc có bao lâu
"Võ công" "ngũ đẳng" "ngõ sau" ... sẵn sàng

Lê Đức Mẫn
14-07-2017, 05:29 PM
"Mốt mai" hoặc có bao lâu
"Võ công" "ngũ đẳng" "ngõ sau" ... sẵn sàng

Thưởng thơ Chung có xốn xang
Từ xa Nhật Bản vô vàn nhớ nhung...!

hoanggiao
15-07-2017, 07:21 AM
Thưởng thơ Chung có xốn xang
Từ xa Nhật Bản vô vàn nhớ nhung...!

Từ nơi xa tít ngàn trùng
Băng sông vượt núi Văn Chung chạy về...