PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nhớ điệu hò xưa - MỜI HÒhoanggiao
30-07-2017, 04:31 PM
http://giadinhvatreem.vn/Portals/0/users/hongnga/082016/29/Trung%20Dung%20trong%20Bong%20benh%20tren%20song.j pg

Hò ơ...
Trước dòng ngắm cảnh chèo đò
Đợi mong chỉ một câu hò... chỉ một câu hò mà thôi
Sông thì vỗ sóng lòng tôi
Thuyền người qua lại ngược xuôi... ngược xuôi, sao chẳng hò... sao chẳng hò... Ơ ơ hò

Hoàng Giao
30/7/2017

Lãng Tử Phiêu Diêu
30-07-2017, 04:48 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTUWjimckmYBFjZmJH2tngFB4a5RuX4 2x7L8vb5eUV0y7Zazun

Hò ơ...
Trước dòng ngắm cảnh chèo đò
Đợi mong chỉ một câu hò... chỉ một câu hò mà thôi
Sông thì vỗ sóng... vỗ sóng... lòng tôi
Thuyền người qua lại ngược xuôi... ngược xuôi, sao chẳng hò... sao chẵng hò... Ơ ơ hò

Hò đây....ơ hò hờ ơ
Tui nghèo em đửng ghẹo tui
Nên thân dãi nắng ngược xuôi khắp làng
Hò quen nghe điệu nhịp nhàng
Êm tai rót ngọt mơ màng du ca
Thương yêu bẽn lẽn bước qua
Sợ thuyền chóng chánh rớt quà làm quen.....hò ơ ơ hò.....