PDA

Xem phiên bản đầy đủ : ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (Thơ Nguyên Sa) - Màu Kỷ Niệm (Phạm Đình Chương)thylan
03-08-2017, 07:50 PM
Thơ Tao Đàn: ÁO LỤA HÀ ĐÔNG - Thơ Nguyên Sa - ngâm thơ Tô Kiều Ngân ,
nhạc: Màu Kỷ Niệm - Phạm Đình Chương - Tiếng hát Thái Thanh

mDAVjAFegAo