PDA

Xem phiên bản đầy đủ : THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNGthylan
15-09-2019, 06:13 PM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG GIA ĐÌNH ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/71541456_2398252986949110_6069012149022228480_n.jp g?_nc_cat=103&_nc_oc=AQk63uDR2pFoapM5Jda0IAU0Pn74gwnG1vo5OgRrkMP T1fAon97rxUDb4MMPKqaLhKg&_nc_ht=scontent.fsgn5-7.fna&oh=ef3afd1b42c1161d022af7863b1f027d&oe=5DF164EC

https://shophoatuoiquan1.net/wp-content/uploads/2018/04/hoa-tang-le-quan-6.jpg

Chúng tôi vừa nhận được hung tin:
Cụ ông NGUYỄN QUANG BÌA
Nhạc phụ của ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (KVPB)
Đã tạ thế vào lúc 13.55 ngày 13.09.2019
nhằm ngày 15 tháng 8 năm Kỷ Hợi
Hưởng thượng thọ 88 tuổi.
Tang lễ cử hành tại tư gia.

Lễ viếng vào lúc 9.00 AM ngày 14.09.2019
Linh cữu được an táng tại nghĩa trang quê nhà (Chương Mỹ, Hà Nội)

BQT, BĐH cùng toàn thể thành viên vnthihuu.net
thành kính chia buồn cùng ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG và tang quyến
Đồng nguyện cầu cho linh hồn cụ thanh thản về cõi vĩnh hằng
Cầu mong gia đình thi hữu sớm vượt qua được nỗi mất mát lớn lao này

TM. BĐH vnthihuu.net
ĐHVC Thy Lan

HỒNG THOẠI
16-09-2019, 05:44 AM
http://1.bp.blogspot.com/-LXTFqEZaEx8/WF5-n7m9mKI/AAAAAAAABkQ/EeI5XGzg5R4dmvaDh7wY2ojTQ3ncdaBtQCLcB/s1600/25u15kx.jpg

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG VÀ TANG QUYẾN

Đồng nguyện cầu cho hương hồn cụ sớm được siêu thoát

HỒNG THOẠI

TRẦN THỊ THANH LIÊM
16-09-2019, 09:32 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG GIA ĐÌNH ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

http://hoatuoitangle.xemluon.vn/wp-content/uploads/2014/04/hoa-chia-buon.jpg


https://shophoatuoiquan1.net/wp-content/uploads/2018/04/hoa-tang-le-quan-6.jpg

Chúng tôi vừa nhận được hung tin:
Cụ ông NGUYỄN QUANG BÌA
Nhạc phụ của ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (KVPB)
Đã tạ thế vào lúc 13.55 ngày 13.09.2019
nhằm ngày 15 tháng 8 năm Kỷ Hợi
Hưởng thượng thọ 88 tuổi.
Tang lễ cử hành tại tư gia.

Lễ viếng vào lúc 9.00 AM ngày 14.09.2019
Linh cữu được an táng tại nghĩa trang quê nhà (Chương Mỹ, Hà Nội)

BQT, BĐH, B Đ D vnthihuu.net KVPB cùng toàn thể thành viên vnthihuu.net
xin thành kính chia buồn cùng ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG và tang quyến!
Đồng nguyện cầu cho linh hồn cụ thanh thản về cõi vĩnh hằng!
Cầu mong gia đình thi hữu sớm vượt qua được nỗi mất mát lớn lao này!

TM. B Đ D vnthihuu.net KVPB
ĐHVC Trần Thị Thanh Liêm

Lê Đức Mẫn
16-09-2019, 09:56 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG TANG QUYẾN ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

http://hoatuoitangle.xemluon.vn/wp-content/uploads/2014/04/hoa-chia-buon.jpg


Xin thành kính chia buồn cùng ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG và tang quyến!
Đồng nguyện cầu cho linh hồn cụ thanh thản về cõi vĩnh hằng!
Cầu mong gia đình thi hữu sớm vượt qua được nỗi mất mát lớn lao này!

Lê Đức Mẫn

Hoàng Nguyễn Thái Hà
16-09-2019, 10:01 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG TANG QUYẾN ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

http://minnesotavietbao.com/wp-content/uploads/2018/04/vong-hoa.jpg


Xin thành kính chia buồn cùng ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG và tang quyến!
Đồng nguyện cầu cho linh hồn cụ thanh thản về cõi vĩnh hằng!
Cầu mong gia đình thi hữu sớm vượt qua được nỗi mất mát lớn lao này!

Triệu Thị Lan
16-09-2019, 10:08 AM
https://shophoatuoiquan1.net/wp-content/uploads/2018/04/hoa-tang-le-quan-6.jpg


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG VÀ TANG QUYẾN

Đồng nguyện cầu cho hương hồn cụ sớm được siêu thoát

Nguyễn Đình Kiệm
16-09-2019, 10:11 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG TANG QUYẾN ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

http://minnesotavietbao.com/wp-content/uploads/2018/04/vong-hoa.jpg


Xin thành kính chia buồn cùng ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG và tang quyến!
Đồng nguyện cầu cho linh hồn cụ thanh thản về cõi vĩnh hằng!
Cầu mong gia đình thi hữu sớm vượt qua được nỗi mất mát lớn lao này!

Lương Nam Xương
16-09-2019, 10:17 AM
https://shophoatuoiquan1.net/wp-content/uploads/2018/04/hoa-tang-le-quan-6.jpg


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG VÀ TANG QUYẾN

Đồng nguyện cầu cho hương hồn cụ sớm được siêu thoát

buixuanphuong09
16-09-2019, 10:18 AM
https://dienhoathudo.com/wp-content/uploads/2018/07/hoa-tang-le-mh409.pngTHÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG TANG QUYẾN

ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG
Kính chúc cụ an nghỉ cõi vĩnh hằng.

PHAN THỊ THANH MINH
16-09-2019, 10:21 AM
http://1.bp.blogspot.com/-LXTFqEZaEx8/WF5-n7m9mKI/AAAAAAAABkQ/EeI5XGzg5R4dmvaDh7wY2ojTQ3ncdaBtQCLcB/s1600/25u15kx.jpg

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG VÀ TANG QUYẾN

Đồng nguyện cầu cho hương hồn cụ sớm được siêu thoát

Mai Nam Thắng
16-09-2019, 10:28 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG GIA ĐÌNH ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/71541456_2398252986949110_6069012149022228480_n.jp g?_nc_cat=103&_nc_oc=AQk63uDR2pFoapM5Jda0IAU0Pn74gwnG1vo5OgRrkMP T1fAon97rxUDb4MMPKqaLhKg&_nc_ht=scontent.fsgn5-7.fna&oh=ef3afd1b42c1161d022af7863b1f027d&oe=5DF164EC

https://shophoatuoiquan1.net/wp-content/uploads/2018/04/hoa-tang-le-quan-6.jpg

Được biết:
Cụ ông NGUYỄN QUANG BÌA
Nhạc phụ của ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (KVPB)
Đã tạ thế vào lúc 13.55 ngày 13.09.2019
nhằm ngày 15 tháng 8 năm Kỷ Hợi
Hưởng thượng thọ 88 tuổi.
Tang lễ cử hành tại tư gia.

Lễ viếng vào lúc 9.00 AM ngày 14.09.2019
Linh cữu được an táng tại nghĩa trang quê nhà (Chương Mỹ, Hà Nội)

Xin thành kính chia buồn cùng ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG và tang quyến
Đồng nguyện cầu cho linh hồn cụ thanh thản về cõi vĩnh hằng
Cầu mong gia đình thi hữu sớm vượt qua được nỗi mất mát lớn lao này.

hồng vy
16-09-2019, 10:45 AM
http://1.bp.blogspot.com/-LXTFqEZaEx8/WF5-n7m9mKI/AAAAAAAABkQ/EeI5XGzg5R4dmvaDh7wY2ojTQ3ncdaBtQCLcB/s1600/25u15kx.jpg

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG VÀ TANG QUYẾN

Đồng nguyện cầu cho hương hồn cụ sớm được siêu thoátHồng Vy

maimo
16-09-2019, 11:23 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG TANG QUYẾN ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNGhttps://shophoavip.com/uploads/sanpham/hoa-tang-le-3-jpg-20181223191221T88wwUwtQW_thum.jpg
Xin thành kính chia buồn cùng ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG và tang quyến!
Đồng nguyện cầu cho linh hồn cụ thanh thản về cõi vĩnh hằng!
Cầu mong gia đình thi hữu sớm vượt qua được nỗi mất mát lớn lao này!

Ban TTXH - VNTH

Nguyễn Thị Huề
16-09-2019, 12:24 PM
https://shophoavip.com/uploads/sanpham/hoa-tang-le-3-jpg-20181223191221T88wwUwtQW_thum.jpg
Xin thành kính chia buồn cùng ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG và tang quyến!
Đồng nguyện cầu cho linh hồn cụ thanh thản về cõi vĩnh hằng!
Cầu mong gia đình thi hữu sớm vượt qua được nỗi mất mát lớn lao này!

Minh Lý
16-09-2019, 05:34 PM
http://1.bp.blogspot.com/-LXTFqEZaEx8/WF5-n7m9mKI/AAAAAAAABkQ/EeI5XGzg5R4dmvaDh7wY2ojTQ3ncdaBtQCLcB/s1600/25u15kx.jpg

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG VÀ TANG QUYẾN

Đồng nguyện cầu cho hương hồn cụ sớm được siêu thoát

Lương Nam Xương
20-09-2019, 05:17 PM
https://shophoatuoiquan1.net/wp-content/uploads/2018/04/hoa-tang-le-quan-6.jpg

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG VÀ TANG QUYẾN

Đồng nguyện cầu cho hương hồn cụ sớm được siêu thoát

Tran Xuan Sinh
22-09-2019, 06:33 AM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG ĐHV DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG VÀ TANG QUYẾN

Nguyện cầu cho hương linh cụ
sớm được siêu thoát về cõi lành!

TXS

Trương Minh Thuận
22-09-2019, 06:45 AM
Thành kính phân ưu cùng gia quyến.