PDA

Xem phiên bản đầy đủ : VĨNH BIỆT THÀNH VIÊN “LÍNH THỦY” PHẠM THANH CẢI!thylan
01-04-2020, 06:42 PM
VĨNH BIỆT THÀNH VIÊN “LÍNH THỦY”
PHẠM THANH CẢI!
***
https://scontent-xsp1-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/91265484_930629420690032_7794682407432486912_n.jpg ?_nc_cat=106&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=c5qzlM2UR70AX-QackC&_nc_ht=scontent-xsp1-2.xx&oh=3db3a735accfccf749904c073c75b53d&oe=5EA959F6

https://hoatuoidanghoa.com/wp-content/uploads/2017/03/vong-hoa-tang-le.jpg

Chúng tôi VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC được tin anh Lính Thủy (Phạm Thanh Cải) - thành viên Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu KVPB - nguyên ĐHV DĐ VNTH, đột ngột qua đời vào chiều ngày 31/3/2020

BQT, BĐH cùng toàn thể Thành Viên Diễn Đàn VNTH xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tang quyến và cầu chúc cho linh hồn anh thanh thản về chốn nghỉ ngơi.

T/M Ban Phân Ưu - Chia Buồn
Thy Lan

maimo
01-04-2020, 08:08 PM
VĨNH BIỆT THÀNH VIÊN “LÍNH THỦY”
PHẠM THANH CẢI!

Cầu Nguyện anh sớm Thanh Thản Nơi Cõi Vĩnh Hằng

Ban TTXH - VNTH


https://hoatuoinetviet.com/files/sanpham/1473/1/jpg/canh-chim-cuoi-troi.jpg

HỒNG THOẠI
02-04-2020, 06:12 AM
http://exlurosg.net/wp-content/uploads/2016/07/thanhkinh-ph%C3%A2n-%C6%B0u.jpg


Xin chia buồn cùng tang quyến
Đồng nguyện cầu cho hương hồn anh sớm được siêu thoát


HỒNG THOẠI

nguyenxuan
02-04-2020, 02:51 PM
VĨNH BIỆT THÀNH VIÊN “LÍNH THỦY”
PHẠM THANH CẢI

Cầu Nguyện anh sớm thanh thản về cõi vĩnh hằng.

TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-04-2020, 03:05 AM
VĨNH BIỆT THÀNH VIÊN “LÍNH THỦY”
PHẠM THANH CẢI!
***


https://hoatuoidanghoa.com/wp-content/uploads/2017/03/vong-hoa-tang-le.jpg

Chúng tôi VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC được tin anh Lính Thủy (Phạm Thanh Cải) - thành viên Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu KVPB - nguyên ĐHV DĐ VNTH, đột ngột qua đời vào chiều ngày 31/3/2020

BQT, BĐH cùng toàn thể Thành Viên Diễn Đàn VNTH xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tang quyến và cầu chúc cho linh hồn anh thanh thản về nơi tiên cảnh!

T/M Ban đại diện VNTH KVPB
ĐHVC TRẦN THỊ THANH LIÊM

dohop
03-04-2020, 04:40 PM
Thành kính phân ưu.
-hộp

Lê Đức Mẫn
07-04-2020, 08:21 PM
http://exlurosg.net/wp-content/uploads/2016/07/thanhkinh-ph%C3%A2n-%C6%B0u.jpg


Xin chia buồn cùng tang quyến
Đồng nguyện cầu cho hương hồn chú sớm được siêu thoát!

Mai Nam Thắng
07-04-2020, 10:34 PM
VĨNH BIỆT THÀNH VIÊN “LÍNH THỦY”
PHẠM THANH CẢI

Cầu Nguyện anh sớm thanh thản về cõi vĩnh hằng.

Minh Lý
09-04-2020, 01:34 PM
http://exlurosg.net/wp-content/uploads/2016/07/thanhkinh-ph%C3%A2n-%C6%B0u.jpg


Xin chia buồn cùng tang quyến
Đồng nguyện cầu cho hương hồn anh sớm được siêu thoát


[B]/B]

PHẠM MINH KHÔI
20-04-2020, 04:41 PM
VĨNH BIỆT THÀNH VIÊN “LÍNH THỦY”
PHẠM THANH CẢI![/SIZE]

Cầu Nguyện anh sớm Thanh Thản Nơi Cõi Vĩnh Hằng!
https://hoatuoinetviet.com/files/sanpham/1473/1/jpg/canh-chim-cuoi-troi.jpg

Hoàng Nguyễn Thái Hà
20-04-2020, 04:48 PM
http://exlurosg.net/wp-content/uploads/2016/07/thanhkinh-ph%C3%A2n-%C6%B0u.jpg


Xin chia buồn cùng tang quyến
Đồng nguyện cầu cho hương hồn anh sớm được siêu thoát


[B]/B]