PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tieng Hat Que Huong chuẩn bị "Ngày hội thay dây đàn tranh miễn phí"maimo
13-07-2020, 04:57 PM
Huớng tới Liên hoan Em Yêu Đàn Tranh lần thứ 3-2020
Câu lạc bộ Tiếng Hát Quê Hương Tieng Hat Que Huong
chuẩn bị "Ngày hội thay dây đàn tranh miễn phí"
từ 8 giờ sáng, Chủ nhật, 19.07.2020
tại Cung Văn hóa Lao động Tp.HCM.

CN 12 / 7 / 2020, đã có buổi tập huấn cô Giáo Thúy Hoan hướng dẫn các TNV trợ giúp cho ngày hội chính thức 19/7 sắp tới

https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/107652446_3061874817372360_7534160925567318468_n.j pg?_nc_cat=109&_nc_sid=110474&_nc_ohc=v_RUus6ShFkAX_xoOi9&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=8a2e65490abb77ccf4527e10bf060f93&oe=5F311179

https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/107635696_3061874900705685_2988176046054910304_n.j pg?_nc_cat=100&_nc_sid=110474&_nc_ohc=1RBcbS350pUAX9SIGjp&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&oh=49263b99e154d5b270bcec514306a077&oe=5F31EDDE

https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/107602942_3061875077372334_4616991134538013140_n.j pg?_nc_cat=108&_nc_sid=110474&_nc_ohc=Yd98X6PO_EgAX9tTPzH&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&oh=c047b9e9c55f5c22be246faa68c9740c&oe=5F328F1A

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/107512210_3061875150705660_6585656930944341323_n.j pg?_nc_cat=105&_nc_sid=110474&_nc_ohc=6r35FWZHHR4AX-1WaFx&_nc_ht=scontent.fsgn5-2.fna&oh=0a6b2b9d93b93d88c7098f65caf707d1&oe=5F3082EB
Ban TTXH - VNTH cũng bon chen làm TNV
https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/107247880_3848815451800083_8142712161458271329_n.j pg?_nc_cat=106&_nc_sid=110474&_nc_ohc=--oqo7CNncEAX_61xqB&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=16178fa0f2a2aa4d50386ba8afc64c13&oe=5F33005A

https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/107894377_3848815595133402_2764841590739284106_n.j pg?_nc_cat=104&_nc_sid=110474&_nc_ohc=Oo0Y-PF_h6kAX_0ShGK&_nc_ht=scontent.fsgn5-4.fna&oh=b3426c61fbf9401c13906bf3ccb5d4df&oe=5F327D52
https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/107234245_3848815301800098_3864344817106782903_n.j pg?_nc_cat=105&_nc_sid=110474&_nc_ohc=XZp8Ta9qRkwAX__SvlF&_nc_ht=scontent.fsgn5-2.fna&oh=59602d6284a52a26d7a218a11010dbdf&oe=5F32492F

maimo
19-07-2020, 07:59 PM
Như đã tập huấn tuần trươc, sáng nay buổi Hội Thay Dây Đàn miễn phí cho các em đã thành công tốt đẹp tại CVH LĐ - Tp HCM

https://scontent-xsp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/109297986_3068891016670740_5999593865529542366_o.j pg?_nc_cat=108&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=Z89AQG5I40YAX_RGlbM&_nc_ht=scontent-xsp1-1.xx&oh=1b5cde8906f67b714fe192fc858bf811&oe=5F399A36

https://scontent-xsp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/109701289_3068890933337415_1130889060044389168_o.j pg?_nc_cat=110&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=4-g4y7Ih3ZUAX_7xEtK&_nc_ht=scontent-xsp1-1.xx&oh=f10c49ba4161dd516bdec40b3941425a&oe=5F3B9815

https://scontent-xsp1-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/109313089_3068896713336837_2102447064550926598_o.j pg?_nc_cat=106&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=LX0dseKuEzYAX8DHwoQ&_nc_ht=scontent-xsp1-2.xx&oh=7965cddd3a19dd80bd5ac62379accbcb&oe=5F3AAE75
Toàn cảnh các Bạn Tình nguyện viên chia tổ thay dây đàn — tại Cung Văn hóa Lao Động Tp.Hồ Chí Minh.
https://scontent-xsp1-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/109541273_3068892553337253_3156204527594893165_o.j pg?_nc_cat=101&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=VEP30HW3AtgAX-MGNat&_nc_ht=scontent-xsp1-2.xx&oh=9f40db04612a47678c96f765b5b91862&oe=5F397FEF

https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/115838493_3068897083336800_1471752788743674142_o.j pg?_nc_cat=106&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=roqNMJJegY8AX9HLD2L&_nc_ht=scontent-sin6-1.xx&_nc_tp=7&oh=47898a147d222c8199aa566c0ea83887&oe=5F3AF1CA
https://scontent-xsp1-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/109553410_3068897513336757_6192648235566308006_o.j pg?_nc_cat=102&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=dqWjWPGHU-0AX87Z1XY&_nc_ht=scontent-xsp1-2.xx&oh=8dfc00c02501d77f5322b01028809776&oe=5F3A5FA5

maimo
20-07-2020, 08:19 AM
https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/115822099_3068892316670610_1271113942169355290_o.j pg?_nc_cat=109&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=o04EhDeiUioAX9qpqGn&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=478bf6d769cdc59e86ed19bab97e52df&oe=5F3B9EAD
những đôi tay như thêu dệt dây đàn — tại Cung Văn hóa Lao Động Tp.Hồ Chí Minh.
https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/109348940_3068896210003554_4242618491624957622_o.j pg?_nc_cat=104&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=oSg9Fl_T_hYAX_LDTY_&_nc_ht=scontent.fsgn5-4.fna&oh=cc3019672f7963fb5c64a4fb7b51ae23&oe=5F3C1FCA
https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/109394850_3068895473336961_8589813986279116014_o.j pg?_nc_cat=107&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=-Wtq0KvYpEUAX8Ii8nO&_nc_ht=scontent.fsgn5-2.fna&oh=eb3d95fbe1fe3909992d6dfe3c92fafb&oe=5F3B3413