PDA

Xem phiên bản đầy đủ : R. Đinh - Thơ phổ Nhạcthylan
20-07-2011, 09:19 PM
Xin giới thiệu bài thơ TRÊN BẾN CỬU LONG
Tác giả: R. Đinh
Phổ nhạc: Thy Lan

https://lh6.googleusercontent.com/-tX4E8k9ouTk/Tibib5tQPQI/AAAAAAAAAKE/_wUXvZMjzBI/s640/Scan-16.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-qIEpBUR0LmY/TgHz7cCWFCI/AAAAAAAAAFM/XHSQMH6L6aM/s512/Scan-3.jpg