PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Danh sách Nhạc sỹ tại Việt Nam thi hữuSupport Team
10-11-2011, 11:21 PM
Tại đây chúng tôi chỉ liệt kê những Nhạc sỹ mà chúng tôi biết rõ là Thành viên của Việt Nam thi hữu. Những Nhạc sỹ khác chúng tôi không biết có phải là Thành viên hay không. Nếu là Thành viên xin lòng gởi thư riêng (PM) để chúng tôi bổ sung vào danh sách.

Nhấp chuột vào tên Nhạc sỹ để xem danh sách tác phẩm

01. Hồng Thoại (http://vnthihuu.net/showthread.php?1442-Danh-s%C3%A1ch-Nh%E1%BA%A1c-s%E1%BB%B9-t%E1%BA%A1i-Vi%E1%BB%87t-Nam-thi-h%E1%BB%AFu&p=30989&viewfull=1#post30989)
02. Thy Lan (http://vnthihuu.net/showthread.php?1442-Danh-s%C3%A1ch-Nh%E1%BA%A1c-s%E1%BB%B9-t%E1%BA%A1i-Vi%E1%BB%87t-Nam-thi-h%E1%BB%AFu&p=30988&viewfull=1#post30988)

03. minhthu (http://vnthihuu.net/member.php?16132-minhthu)

Support Team
10-11-2011, 11:31 PM
Nhạc Hồng Thoại (Trương Thoại Hồng)

Nhấp chuột vào tác phẩm để nghe bài hát

001.Lầu mây và cánh chim chiều - Trần Vi Thông (http://vnthihuu.net/showthread.php?1399-Tr%E1%BA%A7n-Vi-Th%C3%B4ng-Th%C6%A1-ph%E1%BB%95-nh%E1%BA%A1c&p=5937&viewfull=1#post5937)
002.Bài ca Việt Nam thi hữu - Hồng Thoại
003.Chén rượu tình - Phong Trần (http://vnthihuu.net/showthread.php?1428-Phong-Tr%E1%BA%A7n-Th%C6%A1-ph%E1%BB%95-Nh%E1%BA%A1c&p=30445&viewfull=1#post30445)
004.Xin một ngày mưa - Hoa Dại (http://vnthihuu.net/showthread.php?1408-Hoa-D%E1%BA%A1i-Th%C6%A1-ph%E1%BB%95-Nh%E1%BA%A1c&p=10581&viewfull=1#post10581)

Support Team
10-11-2011, 11:52 PM
Nhạc Thy Lan

Nhấp chuột vào tác phẩm để nghe bài hát

001.Thuyền tình xa bến - Trần Vi Thông (http://vnthihuu.net/showthread.php?1399-Tr%E1%BA%A7n-Vi-Th%C3%B4ng-Th%C6%A1-ph%E1%BB%95-nh%E1%BA%A1c&p=5930&viewfull=1#post5930)
002.Khúc tình sầu - Trần Vi Thông (http://vnthihuu.net/showthread.php?1399-Tr%E1%BA%A7n-Vi-Th%C3%B4ng-Th%C6%A1-ph%E1%BB%95-nh%E1%BA%A1c&p=5934&viewfull=1#post5934)
003.Khát vọng - Trần Vi Thông (http://vnthihuu.net/showthread.php?1399-Tr%E1%BA%A7n-Vi-Th%C3%B4ng-Th%C6%A1-ph%E1%BB%95-nh%E1%BA%A1c&p=6993&viewfull=1#post6993)
004.Đà lạt mưa - ThangVo (http://vnthihuu.net/showthread.php?1409-ThangVo-Th%C6%A1-ph%E1%BB%95-Nh%E1%BA%A1c&p=14362&viewfull=1#post14362)
005.Em sẽ - Bùi Thanh Thanh Khiết (http://vnthihuu.net/showthread.php?1400-B%C3%B9i-Thanh-Thanh-Khi%E1%BA%BFt-Th%C6%A1-ph%E1%BB%95-nh%E1%BA%A1c&p=5941&viewfull=1#post5941)
006.Chúc mừng Sinh nhật - Bùi Thanh Thanh Khiết (http://vnthihuu.net/showthread.php?1400-B%C3%B9i-Thanh-Thanh-Khi%E1%BA%BFt-Th%C6%A1-ph%E1%BB%95-nh%E1%BA%A1c&p=14974&viewfull=1#post14974)
007.Ve Sầu Mùa Hạ - Nhạc và lời Thy Lan (http://vnthihuu.net/showthread.php?1407-Nh%E1%BA%A1c-v%C3%A0-l%E1%BB%9Di-Thy-Lan&p=9223&viewfull=1#post9223)
008.Trên bến Cửu Long - R.Đinh (http://vnthihuu.net/showthread.php?1406-R.-%C4%90inh-Th%C6%A1-ph%E1%BB%95-Nh%E1%BA%A1c&p=10035&viewfull=1#post10035)
009.Đâu cần biết - Nguyễn Thế Duyên (http://vnthihuu.net/showthread.php?1401-Nguy%E1%BB%85n-Th%E1%BA%BF-Duy%C3%AAn-Th%C6%A1-ph%E1%BB%95-Nh%E1%BA%A1c&p=6072&viewfull=1#post6072)