PDA

Xem phiên bản đầy đủ : BÓNG XUÂN - mời thi hữu hoạBùi Thanh Thanh Khiết
28-11-2011, 05:19 PM
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA

Duyên An
29-11-2011, 10:58 AM
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA

Bạch Hồng Ngọc
29-11-2011, 06:14 PM
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA
ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-11-2011, 08:48 PM
Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=33248#post33248)
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DAĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phaiVườn thuý chiều nay bóng đổ dàiLá thắm chờ mây người có hiểu ?Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnhLối mộng còn nguyên ghi dấu hàiXuân đến cầu mong Rồng cặp bếnTương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011

Khắc Hiền
30-11-2011, 08:31 AM
Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=33248#post33248)
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DAĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phaiVườn thuý chiều nay bóng đổ dàiLá thắm chờ mây người có hiểu ?Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnhLối mộng còn nguyên ghi dấu hàiXuân đến cầu mong Rồng cặp bếnTương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011


PHÙ DU
Chiều tà sắc nắng đã dần phai
Nhìn bước mình đi đã trãi dài
Bến vắng con đò luôn nhớ bạn
Trời xa cánh nhạn tủi mong ai
Ngày xanh héo hát mờ nhân ảnh
phận úa quạnh hiu nhạt bóng hài
Để lại cho đời bao mộng tưởng
Phù du một kiếp thấy mà cay
khachien1254720
30/11/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-11-2011, 06:51 PM
Nguyên văn bởi Duyên An

BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011


NHỚ THU

Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay

30/11/2011
BHNCHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

30/11/2011
Tuyen45
Nhớ mãi

Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phaiDòng trôi dạt chảy tháng năm dàiChơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
Tắm nước sông xanh sót lại ai ?Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnhThương mình mãi mộng ấp hình hàiHoàng hôn bóng xế hồn tan nátLực bất tòng tâm - giọt lệ cay

Bùi Thanh Thanh Khiết30.11.2011

Duyên An
01-12-2011, 12:55 PM
Nguyên văn bởi Duyên An

BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011


NHỚ THU

Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay

30/11/2011
BHNCHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

30/11/2011
Tuyen45
Nhớ mãi

Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phaiDòng trôi dạt chảy tháng năm dàiChơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
Tắm nước sông xanh sót lại ai ?Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnhThương mình mãi mộng ấp hình hàiHoàng hôn bóng xế hồn tan nátLực bất tòng tâm - giọt lệ cay

Bùi Thanh Thanh Khiết30.11.2011
DĨ VÃNG

Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay

DA

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-12-2011, 09:46 AM
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011


NHỚ THU

Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay

30/11/2011
BHNCHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

30/11/2011
Tuyen45

Nhớ mãi

Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phaiDòng trôi dạt chảy tháng năm dàiChơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?Tắm nước sông xanh sót lại ai ?Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnhThương mình mãi mộng ấp hình hàiHoàng hôn bóng xế hồn tan nátLực bất tòng tâm - giọt lệ cayBùi Thanh Thanh Khiết30.11.2011
DĨ VÃNG

Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay

DA

Hương phai

Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay

Vancali 12.1.1

Chờ mãi

Tiếng hẹn câu thề chẳng có phaiDù tình cách biệt tháng ngày dàiVườn mai vắng lặng chim kêu bạnNgõ trúc hoang vu bướm gọi aiGạn chắt niềm thương - cây khắc chữĐong đầy nỗi nhớ - đất in hàiCon tim thổn thức trong chờ đợiLã chã bao mùa nuốt giọt cay

Bùi Thanh Thanh Khiết2.12.2011

Duyên An
03-12-2011, 02:28 PM
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011


NHỚ THU

Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay

30/11/2011
BHNCHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

30/11/2011
Tuyen45

Nhớ mãi

Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phaiDòng trôi dạt chảy tháng năm dàiChơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?Tắm nước sông xanh sót lại ai ?Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnhThương mình mãi mộng ấp hình hàiHoàng hôn bóng xế hồn tan nátLực bất tòng tâm - giọt lệ cayBùi Thanh Thanh Khiết30.11.2011
DĨ VÃNG

Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay

DA

Hương phai

Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay

Vancali 12.1.1

Chờ mãi

Tiếng hẹn câu thề chẳng có phaiDù tình cách biệt tháng ngày dàiVườn mai vắng lặng chim kêu bạnNgõ trúc hoang vu bướm gọi aiGạn chắt niềm thương - cây khắc chữĐong đầy nỗi nhớ - đất in hàiCon tim thổn thức trong chờ đợiLã chã bao mùa nuốt giọt cay

Bùi Thanh Thanh Khiết2.12.2011
CHƠI VƠI

Thềm hoang lạnh lẽo nét xưa phai
Kín cửa đèn loang gãy vệt dài
Dốc hẹn ưu phiền đơn độc bóng
Nẻo chờ dịu vợi lẻ loi ai
Hoa tim ấp ủ lời ong bướm
Lối mộng chơ vơ tiếng guốc hài
Mỏi cánh chim bằng mơ ấm tổ
Hong tình chén rượu chuốc men cay

DA

daonamxuong
03-12-2011, 04:39 PM
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011


NHỚ THU

Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay

30/11/2011
BHNCHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

30/11/2011
Tuyen45

Nhớ mãi

Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phaiDòng trôi dạt chảy tháng năm dàiChơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?Tắm nước sông xanh sót lại ai ?Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnhThương mình mãi mộng ấp hình hàiHoàng hôn bóng xế hồn tan nátLực bất tòng tâm - giọt lệ cayBùi Thanh Thanh Khiết30.11.2011
[I]DĨ VÃNG

Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay

DA

Hương phai

Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay

Vancali 12.1.1

Chờ mãi

Tiếng hẹn câu thề chẳng có phaiDù tình cách biệt tháng ngày dàiVườn mai vắng lặng chim kêu bạnNgõ trúc hoang vu bướm gọi aiGạn chắt niềm thương - cây khắc chữĐong đầy nỗi nhớ - đất in hàiCon tim thổn thức trong chờ đợiLã chã bao mùa nuốt giọt cay

Bùi Thanh Thanh Khiết

2.12.2011

CHƠI VƠI

Thềm hoang lạnh lẽo nét xưa phai
Kín cửa đèn loang gãy vệt dài
Dốc hẹn ưu phiền đơn độc bóng
Nẻo chờ dịu vợi lẻ loi ai
Hoa tim ấp ủ lời ong bướm
Lối mộng chơ vơ tiếng guốc hài
Mỏi cánh chim bằng mơ ấm tổ
Hong tình chén rượu chuốc men cay

DATHOÁNG XƯA
Quốc Quyền

Chân tìm lối cũ dưới chiều phai
Khách vắng từ lâu lạnh nẻo dài
Kỷ niệm thời xưa hoài vẫn đó
Bạn bè thuở ấy hỏi còn ai!
Bùi ngùi khoảng lặng thân đơn bóng
Quạnh quẽ đường hiu gót lẻ hài
Kí ức năm nào như chợt hiện
Nghe dòng lệ ứa mắt nhòe cay

03/12/11


RỘNG

Thu vùi nhan sắc đếm tàn phai
Mến chút yêu xuân tủi hổ dài
Nắng chẳng thương tình khi khóc bạn
Mây không thông cảm lúc sầu ai
Nhớ mong lá đổ buồn thành chán
Mơ ước mưa rơi mộng trở hài
Mới biết nhân trần còn lắm việc
Đông về hạ đến rộng đường cay

daonamxuong 3/12/2011

Duyên An
05-12-2011, 08:02 AM
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011


NHỚ THU

Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay

30/11/2011
BHNCHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

30/11/2011
Tuyen45

Nhớ mãi

Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phaiDòng trôi dạt chảy tháng năm dàiChơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?Tắm nước sông xanh sót lại ai ?Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnhThương mình mãi mộng ấp hình hàiHoàng hôn bóng xế hồn tan nátLực bất tòng tâm - giọt lệ cayBùi Thanh Thanh Khiết30.11.2011
DĨ VÃNG

Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay

DA

Hương phai

Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay

Vancali 12.1.1

Chờ mãi

Tiếng hẹn câu thề chẳng có phaiDù tình cách biệt tháng ngày dàiVườn mai vắng lặng chim kêu bạnNgõ trúc hoang vu bướm gọi aiGạn chắt niềm thương - cây khắc chữĐong đầy nỗi nhớ - đất in hàiCon tim thổn thức trong chờ đợiLã chã bao mùa nuốt giọt cay

Bùi Thanh Thanh Khiết2.12.2011
CHƠI VƠI

Thềm hoang lạnh lẽo nét xưa phai
Kín cửa đèn loang gãy vệt dài
Dốc hẹn ưu phiền đơn độc bóng
Nẻo chờ dịu vợi lẻ loi ai
Hoa tim ấp ủ lời ong bướm
Lối mộng chơ vơ tiếng guốc hài
Mỏi cánh chim bằng mơ ấm tổ
Hong tình chén rượu chuốc men cay

DATHOÁNG XƯA
Quốc Quyền

Chân tìm lối cũ dưới chiều phai
Khách vắng từ lâu lạnh nẻo dài
Kỷ niệm thời xưa hoài vẫn đó
Bạn bè thuở ấy hỏi còn ai!
Bùi ngùi khoảng lặng thân đơn bóng
Quạnh quẽ đường hiu gót lẻ hài
Kí ức năm nào như chợt hiện
Nghe dòng lệ ứa mắt nhòe cay

03/12/11
CHÉN ĐẮNG

Tìm đông để lạnh thấm hồn phai
Níu lại thời gian trượt dốc dài
Thắp nén hương mờ nhìn bóng ảnh
Xua làn khói nhạt ngắm hình ai
Người đi lặng lẽ hoang mùa gió
Kẻ ở buồn tênh lạc dấu hài
Bỗng thốt qua môi lời cách biệt
Rơi vào chén đắng nỗi niềm cay

DA

Duyên An
05-12-2011, 08:04 AM
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011


NHỚ THU

Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay

30/11/2011
BHNCHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

30/11/2011
Tuyen45

Nhớ mãi

Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phaiDòng trôi dạt chảy tháng năm dàiChơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?Tắm nước sông xanh sót lại ai ?Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnhThương mình mãi mộng ấp hình hàiHoàng hôn bóng xế hồn tan nátLực bất tòng tâm - giọt lệ cayBùi Thanh Thanh Khiết30.11.2011
DĨ VÃNG

Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay

DA

Hương phai

Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay

Vancali 12.1.1

Chờ mãi

Tiếng hẹn câu thề chẳng có phaiDù tình cách biệt tháng ngày dàiVườn mai vắng lặng chim kêu bạnNgõ trúc hoang vu bướm gọi aiGạn chắt niềm thương - cây khắc chữĐong đầy nỗi nhớ - đất in hàiCon tim thổn thức trong chờ đợiLã chã bao mùa nuốt giọt cay

Bùi Thanh Thanh Khiết2.12.2011
CHƠI VƠI

Thềm hoang lạnh lẽo nét xưa phai
Kín cửa đèn loang gãy vệt dài
Dốc hẹn ưu phiền đơn độc bóng
Nẻo chờ dịu vợi lẻ loi ai
Hoa tim ấp ủ lời ong bướm
Lối mộng chơ vơ tiếng guốc hài
Mỏi cánh chim bằng mơ ấm tổ
Hong tình chén rượu chuốc men cay

DATHOÁNG XƯA
Quốc Quyền

Chân tìm lối cũ dưới chiều phai
Khách vắng từ lâu lạnh nẻo dài
Kỷ niệm thời xưa hoài vẫn đó
Bạn bè thuở ấy hỏi còn ai!
Bùi ngùi khoảng lặng thân đơn bóng
Quạnh quẽ đường hiu gót lẻ hài
Kí ức năm nào như chợt hiện
Nghe dòng lệ ứa mắt nhòe cay

03/12/11
CHÉN ĐẮNG

Tìm đông để lạnh thấm hồn phai
Níu lại thời gian trượt dốc dài
Thắp nén hương mờ nhìn bóng ảnh
Xua làn khói nhạt ngắm hình ai
Người đi lặng lẽ hoang mùa gió
Kẻ ở buồn tênh lạc dấu hài
Bỗng thốt qua môi lời cách biệt
Rơi vào chén đắng nỗi niềm cay

DA

Bạch Hồng Ngọc
05-12-2011, 02:38 PM
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011


NHỚ THU

Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay

30/11/2011
BHNCHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

30/11/2011
Tuyen45

Nhớ mãi

Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phaiDòng trôi dạt chảy tháng năm dàiChơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?Tắm nước sông xanh sót lại ai ?Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnhThương mình mãi mộng ấp hình hàiHoàng hôn bóng xế hồn tan nátLực bất tòng tâm - giọt lệ cayBùi Thanh Thanh Khiết30.11.2011
DĨ VÃNG

Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay

DA

Hương phai

Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay

Vancali 12.1.1

Chờ mãi

Tiếng hẹn câu thề chẳng có phaiDù tình cách biệt tháng ngày dàiVườn mai vắng lặng chim kêu bạnNgõ trúc hoang vu bướm gọi aiGạn chắt niềm thương - cây khắc chữĐong đầy nỗi nhớ - đất in hàiCon tim thổn thức trong chờ đợiLã chã bao mùa nuốt giọt cay

Bùi Thanh Thanh Khiết2.12.2011


CHƠI VƠI

Thềm hoang lạnh lẽo nét xưa phai
Kín cửa đèn loang gãy vệt dài
Dốc hẹn ưu phiền đơn độc bóng
Nẻo chờ dịu vợi lẻ loi ai
Hoa tim ấp ủ lời ong bướm
Lối mộng chơ vơ tiếng guốc hài
Mỏi cánh chim bằng mơ ấm tổ
Hong tình chén rượu chuốc men cay

DA

THOÁNG XƯA
Quốc Quyền

Chân tìm lối cũ dưới chiều phai
Khách vắng từ lâu lạnh nẻo dài
Kỷ niệm thời xưa hoài vẫn đó
Bạn bè thuở ấy hỏi còn ai!
Bùi ngùi khoảng lặng thân đơn bóng
Quạnh quẽ đường hiu gót lẻ hài
Kí ức năm nào như chợt hiện
Nghe dòng lệ ứa mắt nhòe cay

03/12/11
CHÉN ĐẮNG

Tìm đông để lạnh thấm hồn phai
Níu lại thời gian trượt dốc dài
Thắp nén hương mờ nhìn bóng ảnh
Xua làn khói nhạt ngắm hình ai
Người đi lặng lẽ hoang mùa gió
Kẻ ở buồn tênh lạc dấu hài
Bỗng thốt qua môi lời cách biệt
Rơi vào chén đắng nỗi niềm cay

DACHƠI VƠI
Năm nay đón tết tình phôi phai
Chẳng phải quanh năm cứ trượt dài
Tháng đợi long đong sầu lắng đọng
Năm chờ vời vợi tủi bi ai
Thẫn thờ quanh quẩn mua đôi dép
Ngơ ngẩn phố xa sắm bộ hài
Ảo tưởng trong mơ buông cánh Nhạn
Nâng li rượu nhạt thấy nồng cay
02/12/2011

Sao Hôm
05-12-2011, 04:39 PM
CHÉN ĐẮNG

Tìm đông để lạnh thấm hồn phai
Níu lại thời gian trượt dốc dài
Thắp nén hương mờ nhìn bóng ảnh
Xua làn khói nhạt ngắm hình ai
Người đi lặng lẽ hoang mùa gió
Kẻ ở buồn tênh lạc dấu hài
Bỗng thốt qua môi lời cách biệt
Rơi vào chén đắng nỗi niềm cay

DA
PHẬN BUỒN BẾN ĐÔNG
(Thuận nghịch độc)

Thuận

Buồn lạnh thềm đông, chiều nắng phai,
Rụng rơi sầu lá, bóng loang dài.
Tuôn dòng lệ mãi - nhìn khung ảnh,
Rớt giọt châu hoài - thương bóng ai.
Buông ánh mắt nhòe, mơ dáng dấp
Mím bờ môi nghẹn, nhớ hình hài.
Cuồng dâng tủi hận, khóc cơn mộng
Buồn biết phận đời, ôm đắng cay!

Nghịch

Cay đắng ôm đời, phận biết buồn
Mộng cơn khóc hận, tủi dâng cuồng
Hài hình nhớ nghẹn, môi bờ mím
Dấp dáng mơ nhòe, mắt ánh buông
Ai bóng thương hoài - châu giọt rớt?
Ảnh khung nhìn mãi - lệ dòng tuôn
Dài loang bóng lá, sầu rơi rụng,
Phai nắng chiều đông, thềm lạnh buồn !

Quốc Quyền 05.12.2011

Đông - nghèo

Sương mù bao phủ, sắc màu phai
Lá úa, cành khô - đông rét dài
Gió bấc phũ phàng đày cõi tục
Mưa dầm rả rích đọa trần ai
Lang thang bao kẻ không quần áo
Vất vưởng muôn người chẳng tất hài
Run rẩy nép bên thềm ướt lạnh
Quệt dòng nước mắt trộn chua cay.

Sao Hôm