PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tâm Sự - mời thi hữu hoạBùi Thanh Thanh Khiết
03-12-2011, 08:05 AM
TÂM SỰ

Tâm sự chân tình, với bạn thơ
Diễn đàn thi hữu, đẹp không ngờ
Có khi xướng họa ,đùa như thật
Đôi lúc giao lưu, thật tựa mơ
Thi phú mạch nguồn, không thể cạn
Văn chương lai láng,,chẳng hề khô
Đông về giá lạnh, lòng nhung nhớ
Xuân đến yến bay, rộn cánh chờ .
Mạnh Kỷ
02/12/2011Đường thơ

Bao ngày xướng họa với đường thơ
Đối diện tao nhân thật bất ngờ
Phóng bút đùa mây dìu cõi mộng
Gieo vần dệt chữ gởi đồi mơ
Trời Âu hạ tiễn cung đàn lỡ
Đất Á thu về chiếc lá khô
Chốn ảo tình thâm lòng quấn quít
Nhiều đêm nối mạng mắt trông chờ !

Vancali 12.2.11