PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ông Đồ - thơ Vũ Đình Liên - giọng ngâm Hoàng Oanhthylan
31-12-2011, 11:08 PM
Mời quý thi hữu thưởng thức bài thơ

ÔNG ĐỒ
Tác giả Vũ Đình Liên
Giọng ngâm: Hoàng Oanh


http://www.youtube.com/watch?v=ytzJMwHO0bE

Thy Lan