PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Album " Giọt nước mắt ngà" NGÔ THỤY MIÊN và TỪ CÔNG PHỤNG( nhiều ca sĩ trình bày)thylan
13-03-2012, 02:50 PM
Mời các bạn thưởng thức Album "GIỌT NƯỚC MẮT NGÀ" gồm 12 nhạc phẩm của hai nhạc sĩ chuyên viết tình ca - Ngô Thụy Miên và Từ Công Phụng

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.0.swf?skin=http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/embed/embed.swf&xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/LGJHTLGaVNzCcgZtkbJybHLH&autostart=false


Thy Lan kính mời