PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Sáng Tác Ca DaoThao Thuc
19-03-2012, 05:30 AM
Suy Thoái

Diễn Đàn Thi Hữu là nơi đào tạo thi văn tài cho học thuật nước nhà trên khắp thế giới.
Trong chiều hướng trên, mời quý thi hữu sáng tác hai câu ca dao để diễn đạt tính hay lẳng lơ toe toét đua đòi chưng diện của một số ít cô gái bị suy thoái phẩm chất.

TT 7-1272

Thao Thuc
21-03-2012, 01:16 PM
Câu ca dao độc đáo này được sáng tác trên tên của hai loài cây.

Thao Thuc
02-04-2012, 01:37 AM
Câu ca dao độc đáo này được sáng tác trên tên của hai loài cây.

Chưa quý thi hữu nào trổ tài sáng tác cho học thuật nước nhà có thêm một câu ca dao mới.