PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lúc Tôi Chết - Di ChúcThao Thuc
22-03-2012, 12:17 PM
Di chúc của nhà học giả kiêm danh hài:
Lúc tôi chết, hãy ................................ tre !
Nhờ bạn điền vào chỗ có chấm sao cho có thể cười thầm được.

TTST17/1273