PDA

Xem phiên bản đầy đủ : khachienKhắc Hiền
25-03-2012, 02:14 PM
http://www.youtube.com/watch?v=LwzHbnA2Lvc


Mời các thi hữu thưởng thức bài thơ Cánh Thơ Xuân của khachien qua giọng ngâm của Nghệ Sỹ Hồng Loát.

CÁNH THƠ XUÂN

Nhớ bạn sông Thương thảo mấy vần
Gửi người thi nữ cánh thơ xuân
Nghe câu Quan Họ sâu tình nước
Vọng tiếng đò đưa nặng nghĩa dân
Cánh Phượng lung linh vầng nhật tỏ
Quai thao lúng liếng ánh trăng ngần
Hẹn ngày tái ngộ vui câu hát
Nhạc nổi thơ hòa lại rộn ngân ./.

Phạm khắc Hiền
25.3.2012

Khắc Hiền
03-03-2015, 04:25 PM
https://www.youtube.com/watch?v=QsByeAByu5k


Mời các thi hữu nghe bài thơ
Khoảnh khắc giao thừa
Thơ Phạm Khắc Hiền
Diễn Ngâm : Nghệ sỹ Thanh Nga

(TRích chuột vào đường linh trên để xem hình)