PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Danh Ngônmaimo
13-06-2011, 07:38 PM
Đánh thắng một vạn quân, không bằng tự thắng được chính mình
( Thích Ca Mâu Ni )


Gươm trấn có thể làm cho kẻ khác sợ mình, nhưng tình thương mới chiếm được lòng người
( Thích Ca Mâu Ni )- Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi

Nguyễn thị Hoàng ( trong VÒNG TAY HỌC TRÒ )

TRẦN THỊ THANH LIÊM
10-07-2011, 01:01 AM
DANH NGÔN PHƯƠNG ĐÔNG

ĐẠO


Mệnh trời gọi là tính, noi theo tính gọi là đạo, tu đạo gọi là giáo. Đối với đạo không có giây phút lìa xa, nếu đạo mà lìa xa thì không phải là đạo nữa. Bởi thế cho nên, người quân tử phải thận trọng khi không có ai thấy mình, phải lo sợ khi không có ai nghe mình. Những cái ẩn áo đều hiện ra, những cái huyền vi đều rõ ra. Do đó người quân tử phải thận trọng khi thanh vắng một mình.
Tử Tư

Đường lối học đạo của người lớn là: trước hết phải làm cho cái đức của mình sáng tỏ ra, kế đó, đứng ra cải thiện, canh tân cho mọi người, và chỉ dừng lại khi đạt đến chí thiện mà thôi.
Tăng Tử

Đạo quân tử rộng lớn mênh mông mà cũng ẩn nhẹm hết sức. Dẫu cho hạng ngu phu ngu phụ cũng biết chút ít về đạo ấy. Nhưng biết cho đến chỗ cùng tột, dẫu là thánh nhân cũng chẳng biết hết cho nổi. Cho đến những hạng đàn ông đàn bà tầm thường trong xã hội cũng thi hành được một ít phần trong đạo ấy. Nhưng thi hành cho đến cùng tột, dẫu là thánh nhân cũng chẳng thi hành hết cho nổi.
Trời đất rộng lớn mênh mông mà người ta còn có chỗ phiền trách. Cho nên bậc quân tử nói đến chỗ rộng lớn của đạo thì trong thiên hạ không vật gì chứa nó cho hết; còn nói tới chỗ ẩn nhẹm của đạo, thì trong thiên hạ cũng không có vật gì tách nó ra được.
Tử Tư

Có ai ra khỏi nhà mà không từ nơi cửa? Thế mà tại sao không ai từ nơi đạo mà xuất phát?
Khổng Tử

Đạo Trung Dung (giữ gìn cái tâm ý ở mức giữa, không chênh lệch) là mức cao viễn thay! Đã lâu rồi, ít người biết giữ đạo ấy.
Khổng Tử

Đạo không thi hành ra được, ta đã biết vì sao rồi. Ấy vì người trí thì thái quá mà kẻ ngu thì chẳng kịp. Đạo chẳng phát minh ra được, ta đã biết vì sao rồi. Ấy là vì người hiền thì thái quá mà kẻ tầm thường thì chẳng kịp. Cũng như người ta ai chẳng ăn uống, nhưng ăn uống mà biết mùi vị, thật chẳng mấy người.
Khổng Tử

Lý là đường thớ theo đó mà vật thành; Đạo là cái vì đó, nhờ đó mà muôn vật thành… Muôn vật đều theo những lý khác nhau, mà đạo thì là căn cứ cho hết thảy các lý của muôn vật.
Hàn Phi Tử

Đạo là cái che trời chở đất… cao không có mức, sâu không thể lường… tối mà lại có thể sáng, yếu mà lại có thể mạnh… Núi mà cao, vực mà sâu, muông thú mà chạy, muông chim mà bay… đều là nhờ Đạo.
Hoài Nam Tử

Đạo là cái gốc của trời đất, trời đất là gốc của muôn vật, Đứng về phía trời đất mà nói về muôn vật thì muôn vật là vật; đứng về phía đạo mà xem trời đất, thì trời đất cũng chỉ là trong số vạn vật.
Thiệu Khang Tiết

Ra vào giữa Có, Không, Sống, Chết, ấy là Đạo.
Thiệu Khang Tiết

Đạo sinh ra muôn vật, Đức nuôi nấng muôn vật, vật chất làm cho muôn vật có hình, tình thế của hoàn cảnh làm cho muôn vật mỗi vật thành một khác.
Lão Tử

Từ cá tính đến tác dụng, Đức rất giống đạo, hình như chỉ biết theo Đạo
Lão Tử

Đạo ra khỏi cửa miệng, lạt lẽo như không mùi, nhìn nó không đủ thấy, lắng nó không đủ nghe, dùng nó không đủ hết.
Lão Tử

Đạo trống không mà dùng mãi như không hết… (như ống bể) tuy trống không mà tác động một hô một hấp thành ra vô tận. Càng động lại càng toả hơi ra.
Lão Tử

Nói về đạo thì lớn không cùng, nhỏ không sót, cho nên muôn vật đầy đủ. Đạo rộng thay, không có cái gì là Đạo không chứa được. Đạo sâu thay không thể nào lường.
Lão Tử

Đạo của trời khác nào cây cung giương lên: Chỗ cao thì ép xuống. Chỗ thấp thì nâng lên. Có dư thì bớt ra. Không dư thì bù vào. Đạo của trời: bớt chỗ dư để bù chỗ thiếu. Đạo của người: bớt chỗ thiếu để bù chỗ dư.
Lão Tử

Nói mãi không cùng, chi bằng giữ lấy đạo trung.
Lão Tử

Muôn vật khác lẽ, đạo thì không riêng
Trang Tử

Hình (vật có hình thể) không có đạo thì không sinh, sinh ra mà không có đức thì hình thể không rõ ràng.
Lão Tử

Thiên hạ có đạo thì người có đức nhỏ làm tôi người có đức lớn, người hiền nhỏ làm tôi cho người hiền lớn. Thiên hạ vô đạo thì kẻ nhỏ làm tôi tớ cho kẻ lớn, kẻ yếu làm tôi tớ cho kẻ mạnh.
Mạnh Tử

Đạo ở sẵn trong tâm người, rất rộng lớn, rất đẹp đẽ, nhưng khốn nỗi tâm phóng túng mà không biết cầu lại mà thôi! Tai nghe, mắt thấy làm che lấp mình; cha con, vợ chồng làm luỵ mình; ăn mặc làm say mê mình. Đã mất bản tâm của mình rồi mà còn dám nói rằng ta có biết đạo, đau đớn thiệt.
Hồ Ngũ Phong


ĐỨC

Hãy làm sáng tỏ cái đức lớn.
Đường Nghiêu

Người ta say là nhờ uống rượu, người ta no là nhờ nuôi đức.
Kinh Thi

Đức nhỏ mà ở ngôi cao, trí mọn mà mưu toan lớn, nếu không gặp hoạ là hiếm lắm vây.
Kinh Dịch

Đạo đức là gốc, tiền của là ngọn.
Tăng Tử

Giàu có tất nhiên trau dồi được nhà đẹp, đạo đức thịnh tất nhiên trau dồi được thân tốt, tâm chí rộng rãi thì cốt cách thung dung.
Tăng Tử

Nếu không phải là cái đức tối cao thì cái đạo tối cao không hoàn thành được.
Tử Tư

Chẳng giữ gìn nết nhỏ rồi sẽ luỵ đến đức lớn.
Khổng Tử

Người có đức tất có ngôn luận hay, nhưng người có ngôn luận hay chưa chắc đã có đức. Người đã có nhân ắt là có dũng, nhưng người có dũng chưa chắc là có nhân.
Khổng Tử

Người có đức chẳng hề lẻ loi, tất có kẻ gần gũi.
Khổng Tử

Thanh Liêm ST
Web: tiengtrungdainam.com

maimo
24-07-2011, 08:16 AM
* Cái chết vì cô đơn nặng nề buồn bã hơn cái chết vì đau khổ, bởi lẽ họ sống đa7 cô đơn và khi họ chết cũng chỉ là cô đơn, trong khi đó một người đau khổ nếu họ chết họ sẽ không đau khổ nữa vì họ đi tìm một sự cô đơn trong cõi chết để biết cái sướng của sự cô đơn ...

SUZUKI


* Muốn cho cuộc hôn nhân đem lại Hạnh Phúc thì người đàn ông phải điếc và người đàn bà phải câm

ST

nguyen quoc
04-08-2011, 06:19 PM
Trên đời có ba điều sợ nhất,đó là :Đứng trước đầu bò,đứng sau đuôi ngựa và đứng cạnh thằng ngu!

Nguyên Hoang
04-08-2011, 06:52 PM
GẪM LỜI..

Lúc giận dữ, Ta thường mắng...đồ súc vật,..
cố gắng..đừng làm điều gì..? bỗng nghe trả lại..dồ con Người!
(Thượng đế biết, đề phòng giùm, không cho chúng có tiếng nói)

nguyênhoang
08.04.11

nguyen quoc
05-08-2011, 12:19 AM
Kiến thức của loài người nằm trong vòng tròn nở,ai đứng trên vòng tròn đó thì cảm thấy mình còn ngu dốt,nhỏ bé;Kẻ nào lặn sâu vào trong thì tưởng mình thông minh và vĩ đại!

viettu
11-08-2011, 03:54 PM
Người con gái bình thường hiểu đàn ông hơn những người con gái xinh đẹp

Haben ( Mỹ)

Nếu người phụ nữ xinh đẹp là hố bẫy thì mỗi người đàn ông thông minh đều muốn nhảy vào hố này

Edward ( Anh )

Cuộc sống tinh thần giống như cuộc sống thể xác có hít vào có thở ra, tâm hồn phải hấp thu tình cảm của tâm hồn khác mới thỏa mãn chính mình, sau đó mang tình cảm dồi dào hơn tặng lại cho mọi người

Balzac ( Pháp )

viettu st

viettu
11-08-2011, 04:22 PM
Tiếng thở nhẹ của nàng con gái đẹp vang xa hơn tiếng gầm sư tử.
Ngạn ngữ A Rập


Người con gái nào nhận quà của bạn trai là tự mang lấy nợ. Đôi khi món nợ đó thường được trả giá bằng cả cuộc đời mình.
Vivaron

Người con gái thích được khen dù xấu. Vì thế cho nên người đàn bà nào cũng thường hay chết vì người đàn ông am tường điều đó.
Pascal

Người con gái có duyên thì tính tình ôn hòa, hòa khí phải lẽ, mặt mũi tươi cười, mà tươi cười cốt để vui lòng người
Thérry

Con gái là con người ta Con dâu mới thật mẹ cha mua về.
Ca dao Việt Nam

Con trai không dạy, lớn lên thành người ngu ngốc, ương gàn; con gái không dạy lớn lên thành người lố lăng, thô bỉ.
Thái Công

Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói. Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng.
A. Maurois

Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo.
Victor Hugo

Dáng vẻ đẹp đẽ và sức hấp dẫn vốn là hai thứ quan trọng, may mắn là không phải người con gái xinh đẹp nào cũng có sức hấp dẫn, thường những cô gái nhan sắc bình thường lại có chỗ yêu kiều
Mark Twain

viettu st

maimo
25-08-2011, 08:51 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-LdL-xozrLYY/Ti8C-aNhbaI/AAAAAAAAIdQ/ueHegIxA3TE/s800/HP%252520t%2525C3%2525ACnh%252520c%2525E1%2525BB%2 5259D%252520%2525C4%252591%2525E1%2525BA%2525BFn.j pg

https://lh3.googleusercontent.com/-pJOKAB3urdQ/Ti8DA6n8inI/AAAAAAAAIdU/ltAnzpYJxzc/s800/Tr%2525E1%2525BA%2525A3i%252520r%2525E1%2525BB%252 599ng%252520HP%252520l%2525C3%2525A0%252520m%2525E 1%2525BB%2525A5c%252520%2525C4%252591%2525C3%2525A Dch%252520%2525E1%2525BB%25259F%252520%2525C4%2525 91%2525E1%2525BB%25259Di.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-oPZbVWMMX1M/Ti8DDEh_cBI/AAAAAAAAIdY/5G0iFA_A6f8/s800/HP%252520l%2525C3%2525A0%252520ph%2525C6%2525B0%25 25C6%2525A1ng%252520thu%2525E1%2525BB%252591c%2525 20cu%2525E1%2525BB%252591i%252520c%2525C3%2525B9ng .jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-s7eM3mRa0eE/Ti8DFXVJ2SI/AAAAAAAAIdg/9A34c6dWmYw/s800/HP%252520ngay%252520d%2525C6%2525B0%2525E1%2525BB% 25259Bi%252520ch%2525C3%2525A2n.jpg

maimo
25-09-2011, 09:46 PM
Phẩm cách là một sức mạnh bên trong, sự tồn tại của nó có thể trực tiếp phát huy tác dụng, mà không cần nhờ bất kì thủ đoạn nào.

Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai người khác cũng tha thứ; nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.

ST

Lương Lương Hòa
25-09-2011, 10:08 PM
Thà yêu em mà đau khổ còn hơn cả đời không biết em

Phụ nữ yêu ta là phụ nữ
Phụ nữ ta yêu là thiên thần.

Trước phái đẹp, âm nhạc và thời gian trở thành vô nghĩa.

Thân xác người phụ nữ là đền thờ chứ không phải quán trọ.

Bạn đừng nên chê trách một người phụ nữ sa ngã vì ai có thể biết nổi : Linh hồn đáng thương ấy bị đè bẹp dưới gánh nặng đến cỡ nào.

st

thylan
03-06-2012, 02:54 AM
BÀI NGỮ PHÁP CHO BẠN TRẺ

* Hãy sống ở thế chủ động, tránh xa thụ động Nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy đến với bạn

* Hãy sống ở cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước

* Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vơ vẩn cho tương lai.

* Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bươi móc sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.

* Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán tụng của đám đông.

* Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ 'yêu thương'

Thy Lan ST (trích quà tặng cuộc sống)

Lính thủy
06-02-2014, 06:51 PM
Chào chị Síu
Lính thủy xin được tham gia chủ đề này cùng chị nhé!

http://i783.photobucket.com/albums/yy114/phamthanhcai/lochuyendo_zpsc4a32110.jpg

thylan
07-02-2014, 09:50 AM
https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1/1623572_769382043089545_1493629260_n.jpg

thylan
05-03-2014, 07:38 PM
http://ts2.mm.bing.net/th?id=H.4806696708604025&pid=15.1

Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ
Kính, không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới
Ðẹp, không phải là hút Người Vào, mà là giữ người Ở Lại
Xấu, không phải tại Gương Mặt, mà ở tại Cách Sống
Khéo, không phải tạo điều To, mà là làm điều Nhỏ
Hay, không phải là Ngạc Nhiên, mà là sự Thú Vị
Buồn, không phải do Bên Ngoài, mà vì ẩn ở Bên Trong.

[ Đức Dalai Lama ]

thylan
09-03-2014, 07:31 PM
*** LADY ***


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/s261x260/1607005_658201370881584_1445613865_n.jpg

1. Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương. (Washington Irving)

2. Nếu phụ nữ không hiện hữu, tất cả tiền bạc trên thế giới đều vô nghĩa. (Aristotle onassis)

3. Để có được trái tim của người phụ nữ, người đàn ông trước hết phải sử dụng chính trái tim mình. (Mike Dobbertin)

4. Một người đàn ông tạo nhiều dấu chấm hỏi, tuy nhiên, người phụ nữ là bí ẩn hoàn toàn. (Diana Sturm)

5. Nước mắt đàn bà che giấu nhiều cạm bẫy (Denys Caton)

6. Ai có thể cai trị được một người đàn bà thì người ấy có thể cai trị được một đất nước. (Honoré De Balzac)

7. Người đàn bà không sợ chết, không sợ đau khổ, nhưng chỉ lo sợ khi mình chết mà chưa được người mình thương yêu biết đến tình yêu của mình. (Lombroso)

8. Tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới này đều không thể sánh nổi với sự bí ẩn của người phụ nữ. (Vladimir Lobanok)

9. Phần đông những người đàn bà đoan chính là những kho tàng bí mật, chỉ được gìn giữ chắc chắn khi không có ai biết tìm đến (La Rochefoucauld)

10. Mỗi người đàn bà đều có một nét quyến rũ kỳ bí, nếu họ không kiêu hãnh và bướng bỉnh (Joanna Ballie)

11. Tham vọng của người đàn bà là chiếm được lòng yêu của người những kẻ chung quanh và kế cận bên mình, chứ không cần lòng kính cẩn tôn sùng của những người xa lạ (Gina Lombroso)

12. Ðàn bà luôn luôn sẵn lòng hy sinh nếu bạn cho họ có cơ hội. Sở trường của họ chính là nhường nhịn (Somerset Maugham)

13. Quả tim của người đàn bà không bao giờ già cỗi, và một khi nó không yêu nữa thì đó là vì nó đã ngừng đập (P. Rochepedre)

14. Rung động, yêu thương, đau khổ, hy sinh, tất cả sẽ mãi mãi là những trang tình sử của người đàn bà. (Honoré De Balzac)

15. Lỗi lầm lớn của người đàn bà là luôn luôn tìm cách kết bạn với người đàn ông họ yêu, thay vì kiếm một người đàn ông yêu họ (La Bruyere)

16. Tranh đấu để chống lại trái tim của người đàn bà khó khăn không thua gì uống hết một biển nước (Richard De Fournival)

17. Sắc đẹp là tặng phẩm của tạo hóa đã ban cho người đàn bà, và chính sắc đẹp cũng là vật đầu tiên mà tạo hóa cướp đi trong đời người đàn bà (Mere)

18. Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá, nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ với tấm lòng thành thật. (Krassovsky)

19. Người đàn bà đẹp khó mà sống được an thân, cũng như ngọc qúi là mồi của trộm cướp (Jean Jacques Rousseau)

20. Nơi nào có người đàn bà đẹp, thì nơi đó có người đàn ông thở dài. (Tục Ngữ Hung-Ga-Ri)

(ST)