PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Vắng MặtThao Thuc
28-04-2012, 02:42 PM
Lúc nào cũng vắng mặt, bạn gọi là gì ?

TTST146/1330

Thao Thuc
01-05-2012, 04:27 AM
Nếu bạn cho sự vắng mặt tiến tới vô cực thì dễ giải hơn.