PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nói lái : Một thủ pháp nghệ thuậtHỒNG THOẠI
16-06-2011, 05:27 PM
Nhật kí online kì này xin gởi đến các thi hữu một nhận định của tác giả Lê Minh Quốc : Nói lái là một thủ pháp nghệ thuật đặng gây cười. Tác giả viết :
Tôi chưa tìm thấy bài thơ nào viết có duyên, chơi chữ lắt leó ; đọc từng câu , không thể nín cười được như bài thơ sau :
Leo lên bục diễn anh thưa :
- Thằng đế quốc Mỹ như cua gẫy càng
Được khen, ảnh nói oang oang :
- Thằng đế quốc Mỹ như cang gẫy cùa
Nghe cười, léo lưỡi, nói to :
- Thằng đế quốc Mỹ như cùa gẫy cang
Dưới này khán giả vỗ bàn
Anh còn lẩm bẩm : - Như càng gẫy cua

Đó là một bài thơ của nhà văn, nhà báo Nguyễn Hải Tùng. Xin giới thiệu đến các thi hữu như một tài liệu tham khảo.
Vận dụng thủ pháp nghệ thuật đó, Thoại tui xin gởi đến các thi hữu một bài thơ họa theo chủ đề MIẾNG RUỘNG CỦA AI ?

Ruộng của ai ? " Rái " của Uông ?
Của ai ? Cai ủa ? Cấm tuồn về nha !
Bà xã mà bắt được, chà !
Tét mông, tống mẹt * thẳng ra khỏi nhà !
Khuyến mãi thêm cây chổi chà
Bay theo bén gót chồng bà chà bông...

* mẹt : mặt ( phương ngữ của xứ Quảng Nam )

Xin chúc các thi hữu vui, khỏe, bút lực mạnh mẽ.

HỒNG THOẠI

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-06-2011, 05:56 PM
Vậy TTK xin hiến các bạn một bài mà TTK thuộc từ ngày còn để chỏm nhé

sàu đăng , tồi nha , mốt cọ , min cấy , quá một cỏ, rối chìn , vê đèm , ẳn ra bô , xòm háng ,miêng một xín,chỏ cha ,vào ằn , bung đạu , lang kều ,xom hàng kếu !

Đằng sau , nhà tôi , có một , cây mít , có một quả ,chín rồi , đem về , bổ ra ăn ,hàng xóm ,xin một miếng , chả cho ,ăn vào , đau bụng , kêu làng , kêu hàng xóm