PDA

Xem phiên bản đầy đủ : điêu khắc trên cátthugiangvu
18-06-2011, 02:35 AM
http://cC1.upanh.com/23.828.30894280.AE90/cat9.jpg

http://cC0.upanh.com/23.828.30894279.iLu0/cat8.jpg
http://cC9.upanh.com/23.828.30894278.NJ0/cat7.jpg

http://cC4.upanh.com/23.828.30894273.iVh0/cat2.jpg

http://cC6.upanh.com/23.828.30894275.i160/cat4.jpg


Những tác phẩm tuyệt vời của chiến sĩ vô danh