PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Phim hoạt hình vui- khủng longthylan
24-06-2011, 08:01 PM
Mời các bé xem bộ phim hoạt hình vui về những chú Khủng Long


http://www.youtube.com/watch?v=U2G1JAVvoA8

Thy Lan

thylan
24-06-2011, 08:08 PM
Phim hoạt hình Khủng Long( tt)


http://www.youtube.com/watch?v=Kyivhj7H0uc&feature=related

thylan
24-06-2011, 08:11 PM
Khủng Long hát


http://www.youtube.com/watch?v=7xGS_NiIuQE&feature=related

thylan
24-06-2011, 08:21 PM
Khủng Long vui


http://www.youtube.com/watch?v=qXxVwr4vtmI&feature=related

thylan
24-06-2011, 08:31 PM
Vẽ Khủng Long


http://www.youtube.com/watch?v=BPcjDcYmeY4&NR=1&feature=fvwp