PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cua - Đố ThơThao Thuc
30-05-2012, 06:28 AM
Mời quý thi hữu sáng tác hai câu thơ độc đáo về cua.

TTST202/1392

HỒNG THOẠI
30-05-2012, 04:17 PM
Con cờ...ua giỏi banh càng
Tám chân thì bấu lấy hang bò vào
HỒNG THOẠI

Bạch Hồng Ngọc
30-05-2012, 04:37 PM
Cua thì tám cẳng hai càng
Hỏi ngắm dàng hoàng cua bò mấy chân?

thái thanh tâm
30-05-2012, 04:48 PM
Con cua lột
Ăn rất ngọt.

TTT

Thao Thuc
11-06-2012, 01:31 PM
Nếu dựa trên thành ngữ, quý thi hữu sẽ sáng tác càng bài bản hơn.