PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nhạc từ công phụngthylan
22-06-2012, 12:00 AM
Xứ thâm trầm
Sáng tác và trình bày: Từ Công Phụng

http://www.nhaccuatui.com/m/mdMrIOyQUoY1

thylan
22-06-2012, 12:03 AM
TÌNH TỰ MÙA XUÂN
Sáng tác và trình bày: Từ Công Phụng

http://www.nhaccuatui.com/m/mP2Sf6hvlE8j

thylan
22-06-2012, 12:05 AM
Thiên Đường Quạnh Hiu
Sáng tác và trình bày: Từ Công Phụng

http://www.nhaccuatui.com/m/1YrTLkVN3C

thylan
22-06-2012, 12:07 AM
NHƯ CHIẾC QUE DIÊM - Từ Công Phụng
Trình bày: Quang Dũng

http://www.nhaccuatui.com/m/GGUvlpS6gv

thylan
22-06-2012, 12:09 AM
Đêm Không Cùng (Từ Công Phụng)
Trình bày: Tuấn Ngọc

http://www.nhaccuatui.com/m/5oKH1UVoQh

thylan
22-06-2012, 12:12 AM
KIẾP DÃ TRÀNG - TCP
Trình bày: Tuấn Ngọc

http://www.nhaccuatui.com/m/-bl_yVhnle

thylan
22-06-2012, 12:14 AM
Lời cuối (Từ Công Phụng)
Trình bày: Thùy Dương

http://www.nhaccuatui.com/m/FBm8bBLbVW

thylan
22-06-2012, 12:16 AM
Mắt lệ cho người (Từ Công Phụng)
Trình bày: Duy Hạnh

http://www.nhaccuatui.com/m/3IZiRh78oM