PDA

Xem phiên bản đầy đủ : -Thơ Nguyễn Bính -thylan
20-07-2012, 10:07 AM
Bóng Người Trên Sân Ga -Thơ Nguyễn Bính -Ngâm thơ Hòang Oanh


http://www.youtube.com/watch?v=6APxrXMBfhs


Cô lái đò - Thơ Nguyễn Bính - Diễn ngâm Bảo Cuờng


http://www.youtube.com/watch?v=EL5bk2CBd60&feature=related

thylan
21-07-2012, 05:48 PM
Nguyễn Bính - Đời thơ bạc mệnh


http://www.youtube.com/watch?v=1C_Jg1luUZo&feature=relatedLỡ bước sang ngang ( thơ Nguyễn Bính )


http://www.youtube.com/watch?v=W-408Q9z13w&feature=related

thylan
21-07-2012, 05:53 PM
Đàn Tôi - thơ Nguyễn Bính


http://www.youtube.com/watch?v=yXdflqrK0j0&feature=related


Mưa Xuân (thơnguyễnbính) -- HoàngThanh diễn ngâm


http://www.youtube.com/watch?v=_jCqm-iZ1Fc&feature=related

thylan
22-07-2012, 02:08 PM
Cô Hàng Xóm - thơ Nguyễn Bính - Hồng Vân diễn ngâm


http://www.youtube.com/watch?v=NSLrzjZE-18