PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NHỚ Một thời đi họcthanh ha
11-08-2011, 09:45 PM
Sưu tầm được tấm hình thời SG năm 1961... để nhớ một thời đi học với chiếc Velo-Solex

http://i1087.photobucket.com/albums/j465/vmmdt/caravan/Doi%20thuong/Capturea.jpg

Từ saigonvechai.com