PDA

Xem phiên bản đầy đủ : "MẮT NGƯỜI QUAN HỌ" - Thơ Nguyễn Lâm Cẩn - Thụy Du diễn ngâmThụy Du
11-09-2012, 01:38 PM
MẮT NGƯỜI QUAN HỌ

Thơ Nguyễn Lâm Cẩn
Thụy Du diễn ngâm

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wOC8yOS9hL2QvInagaMEYWQzZjU0YjNhOTEyNj RjMmUzMDJhYWM2ZTM4MGFhNzIdUngWeBXAzfFRoxqEgZGnhdUn g4VdUngIG5nw6JcUIbaBIDpN4WeBqdUngVCBOR8avInagaME4W eBdUngmUsICSSBRVUFOIEjhdUng4wgLSBUaMahIE5ndXnhdUng 4VdUngIEzDom0gQ-G6qW58VGjhdUng6V5IER1IGRp4WeBdUngFWeBiBdUngZ8OiWeB Xx8NQ

http://a9.vietbao.vn/images/vn902/van-hoa/20873121_images1868106_Quan%20ho%201.jpeg