PDA

Xem phiên bản đầy đủ : "Người Ơi " - Thơ Nguyễn Lâm Cẩn - Thụy Du diễn ngâm



Thụy Du
18-09-2012, 01:48 PM
NGƯỜI ƠI

Thơ Nguyễn Lâm Cẩn
Thụy Du diễn ngâm
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wOS8xMS85LzgvInagaMEOThhZjg1NTmUsICwND I0MDdiNTI3NTNmNjY2YTY2ZjZjYmIdUngWeBXAzfFRoxqEgZGn hdUng4VdUngIG5nw6JcUIbaBIDogTkfGr-G7nEkgxqBJIC0gVGjGoSBOZ3V54WeBdUngFWeBiBMw6JcUIbaB IEPhdUngqldUngIC0gVGjhdUng6V5IER1IGRp4WeBdUngFWeBi BdUngZ8OiWeBXxUaOG7pXkgRHUgZGnhdUng4VdUngIG5nw6JcU IbaBfHw1

http://congluan.vn/Uploaded/tkts/quanho.jpg